Články

obr1mV prevádzke mobilných a stacionárnych motorových agregátov a zariadení sa používa pomerne veľké množstvo prevádzkových funkčných kvapalín, ako sú motorové, prevodové a ložiskové oleje, hydraulické, brzdové a chladiace kvapaliny a ďalšie pomocné kvapaliny a látky. Bez týchto hlavných mazacích olejov a kvapalín by prevádzka uvedených zariadení nemohla fungovať a slúžiť svojmu účelu.

titNedestruktivní detekce defektů v reálném čase svařování je moderním přístupem ke kontrole kvality laserových svarů. Obvyklé defekty, jako nedostatečná nebo, naopak, nadměrná penetrace, mohou být odhaleny již v průběhu svařování, například pomocí monitorování charakteristik plazmatu, k jehož generaci dochází při použití zdrojů s vysokou plošnou hustotou výkonu.

obr1Dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu svetového veľtrhu: drinktec 2013

Svetový veľtrh nápojovej techniky a technológií Liquid-Food

Výstavisko Mníchov, 16.-20. september 2013

V poslední době je moderním trendem použití převodovky u menších a středních turbosoustrojí. Taková soustrojí jsou výrobně levnější, zástavbově menší (s ohledem na použití vysokootáčkové turbíny) a mají deklarovanou vyšší účinnost.

Menší turbogenerátory s převodovkou (do 50 MW, zpravidla teplárenské stroje) se již v zásadě nevyrábějí bez převodovky. Konstrukční uspořádání v tomto případě sestává z vysokorychlostní jednotěleso­vé parní turbíny, převodovky a generátoru. Na druhou stranu, výkonnější soustrojí (do 200 MW) mají zpravidla vysokotlaký díl turbíny spojený s převodovkou a pak následuje níz­kotlaký díl turbíny a generátor. Soustrojí je v tomto případě použito zpravidla pro výrobu elektrické energie

titmDosiahnuté výsledky merania sú pri kontrole geometrických parametrov výrobkov s využitím súradnicových meracích strojov s kontaktným snímacím systémom ovplyvnené množstvom rôznych faktorov. Jedným z nich je aj spôsob vytvorenia súradnicového systému súčiastky, v ktorom sa meranie vykonáva.

Ventily patria medzi mechanicky a tepelne výrazne namáhané diely spaľovacieho motora. Príspevok sa zaoberá analýzou príčin poškodenia výfukového ventilu motora.

Na výrobu ventilov sa používa vysoko legovaná oceľ a ďalšie tvr­dé materiály na spevnenie sedla ventilového taniera a stykové plochy drieku s vahadlom. Ventily sa najčastejšie vyrábajú z jedného materiálu. V niektorých prípadoch sa pri veľkých ventiloch kvôli úspore nákladov vyrába hlava ventilu z materiálu kvalitnejšieho než driek a obe časti sa spoja stykovým (difúznym) zváraním, pričom pre oba materiály sa požaduje dobrá zvariteľnosť. Ventily sa v záujme zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti spevňujú kovaním, hlavne pri te­pelne viac namáhaných motoroch. Materiálom pre takto namáhané vý­fukové ventily je austenitická oceľ, ktorá dobre znáša vysoké teploty.