Články

ITA2-maleKaždý podnik môže ovplyvňovať hospodárnosť využívania svojich výrobných zdrojov. Pre kvalifikované posúdenie stavu výroby v reálnom čase je efektívne použiť niekoľko metrík súčasne. Seiichi Nakajima tento vzťah pomenoval ako OEE (Overal Equipment Effectiveness), celková efektívnosť zariadenia.

 

kon-tit13. 9. 2011
Využívanie outsourcingu ako metódy alebo nástroja riadenia nie je žiadnou novinkou. V posledných rokoch je čoraz viac v centre pozorností podnikateľského prostredia aj v Českej republike a na Slovensku.

foto-tit12. 9. 2011

Obľúbeným miestom stretávania členov a priateľov Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) je už tradične Jour Fixe, ktorý sa šesť- až osemkrát v roku koná v Bratislave a iných mestách Slovenska. Jour Fixe ponúka možnosť v neformálnej atmosfére upevňovať obchodné vzťahy, nadväzovať nové kontakty alebo vymieňať už získané skúsenosti.

 

IMG_5787mini19. 8. 2011

Včera sa na výstavisku v Nitre začala v poradí  38. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Výstava sa uskutoční v dňoch 18. - 21. augusta a nechýbajú na nej ani stroje pre agrosektor... Z podujatia vám prinášame fotoreportáž, reportáž si budete môcť prečítať v pripravovanom septembrovom vydaní časopisu Strojárstvo / Strojírenství.

eco1-m16. 8. 2011
Najvýznamnejšia tohroročná tribologická konferencia pod názvom ECOTRIB 2011 (European Conference on Tribology) sa konala vo Viedni. Tohtoročná konferencia bola v poradí tretia, po dvoch predchádzajúcich konferenciách v Ljublane (Slovinsko 2007) a Pise (Taliansko 2009). Na podujatí sa zišlo 300 odborníkov z 38 krajín sveta, aby rokovali o najaktuálnejších otázkach a problematike tribológie v súčasnosti ale najmä v budúcnosti.

 

MimaticAlliance-industry-news15. 8. 2011

S platnosťou od 1. augusta 2011 dochádza k zmene názvu výrobnej spoločnosti ZETTL GmbH na Mimatic GmbH.  Spoločnosť bola založená v roku 1974 pánom Zettlom a viac ako 30 rokov vyrába obrábacie nástroje pod obchodnou značkou MIMATIC. Cieľom zmeny názvu je viac presadiť meno spoločnosti, pretože produkty sú známe práve pod touto značkou. Všetky kontakty, IČO, DIČ i bankové spojenia zostávajú pôvodné.