Články

rob1mV dňoch 15. - 16. februára sa na výstavisku v Trenčíne uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň. V rovnakých termínoch sa v priestoroch výstaviska EXPO CENTER konal aj 13. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák 2012, na ktorom nechýbali ani stredné odborné školy strojárskeho zamerania.

obrmPracovné prostredie je súčasťou pracovného systému človek – stroj – pracovné prostredie. Skúmaním vzťahov v tomto systéme sa zaoberá vedecká disciplína ergonómia, ktorej cieľom je dosiahnuť optimálnu pohodu človeka pri jeho činnosti a požadovanú výkonnosť.

dmg-titmLen tri médiá zo Slovenska a Česka sa zúčastnili na Open House organizovanom v nemeckom  Pfrontene globálnou skupinou DMG/ MORI SEIKI. Mesačník Strojárstvo/ Strojírenství bol jediným slovenským médiom na podujatí.

tit-mČeská společnost pro povrchové úpravy zorganizovala v Jihlave 45. ročník celoštátneho aktíva galvanizérov. Aktív nepriniesol len množstvo prednášok a príspevkov, ale aj Valné zhromaždenie ČSPÚ a ocenenia pre tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj odboru.

vyr7. 2. 2012

Objednávky nemeckého priemyslu sa v decembri 2011 vďaka vysokému dopytu zo zahraničia zvýšili viac, než sa očakávalo.
Medzimesačne vzrástli o 1,7 %, informovalo spolkové ministerstvo hospodárstva. Experti, medzi ktorými uskutočnila prieskum agentúra DPA, očakávali nárast len o 0,7 %. V medziročnom porovnaní sa objem objednávok nezmenil. V novembri objednávky zaznamenali medziročný pokles o 4,3 %.

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a Pansophia, n. o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER, a. s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, s primárnym cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Vyhlasovateľom súťaže je po prvý krát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.