Články

titAk porovnávame súčasné automobilové motorové a prevodové oleje s olejmi minulých desaťročí, musíme konštatovať, že sa veľmi odlišujú v mnohých kvalitatívnych parametroch.

titPolymérne konštrukčné materiály v súčasnosti zaznamenávajú obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. S ohľadom na ich cenu, vlastnosti, technológie výroby a spracovania stále viac nahrádzajú klasické materiály.

titModulárne (stavebnicové) konštrukcie výrobných strojov sa vzhľadom na požiadavky trhu v súčasnej dobe javia ako žiadaný kompromis medzi univerzálnymi a jednoúčelovými konštrukciami. Pri porovnávaní vlastností modulárnych a konvenčných systémov vystupujú pri výrobných strojoch do popredia dynamické charakteristiky mechanickej časti stroja.

obrMajitelia autovrakov v Žiline môžu ušetriť najmenej 60 eur za ich nútené odtiahnutie, ak sa obrátia priamo na autorizovaného spracovateľa opotrebovaných  automobilov z Vrútok.

titNielen pre študentov vysokoškolského štúdia technických smerov bude už onedlho k dispozícii nová učebnica "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou formou. Kniha je primárne určená poslucháčom TU vo Zvolene, TnUAD v Trenčíne a STU Bratislava.

titminV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 (TVaT) sa v Bratislave konala aj Národná konferencia: „Slovensko v európskych a medzinárodných centrách výskumu a vývoja.“ Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy ,výskumu a športu SR v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických  spoločností (ZSVTS) a Centrom vedeckotechnických informácií SR, Bratislava.