Články

obr1mKoncom mája v Bratislave konal v Bratislave 6. ročník podujatia  Fórum Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií (ČO) tejto širokej spoločnosti.

obr1mUž viac ako desaťročie pozýva spoločnosť SolidVision užívateľov systémov SolidWorks a SolidCAM na výročné konferencie, kde sú im predstavené najnovšie informácie o týchto softvérových produktoch, o ich plánovaých vylepšeniach a predovšetkým užívateľských skúsenostiach.

titmV automatizovanom obrábacom procese zohráva spoľahlivá, precízna a priestorovo šetrná výmena oborobkov veľmi dôležitú úlohu. V tomto prípade SCHUNK, líder v upínacích technológiách a uchopovacích systémoch, vyvinul tenký, odľahčený modul na minimalizáciu rušivých kontúr, kde sa nakladanie paliet deje v tesnej blízkosti ku stolu stroja.

obr-titSpolečnost PROFIKA s. r. o. působí na českém a pozdéji i na slovenském trhu již od roku 1992. Od svého vzniku se specializovala na kovoobráběcí CNC stroje a vše, co přímým způsobem souviselo s oborem kovoobrábění a strojírenství.

titZvyšovanie výkonov a zlepšovanie zaťažení strojov s ozubeným prevodom vedie k rastu technickej úrovne strojov, ale  mnohokrát na úkor zhoršovania kvality životného prostredia. Jedným z faktorov, zhoršujúcich životné prostredie je hluk, na ktorý v ozubených prevodoch vplýva najmä periodická zmena tuhosti ozubenia počas záberu.  Deformácia, ako aj tuhosť zubov čelných ozubených kolies, nie je konštantná.

obr-titGravitačné zrýchlenia, zvlášť súvisiace s výrobnou technikou, sú väčšinou nežiaduce a na ich presné definovanie, analyzovanie a optimalizovanie treba určiť ich parametre. Na to sa používajú rôzne meracie systémy, či už jednoduché alebo komplikovanejšie. V praxi sa často stretávame s takým typom gravitačného zrýchlenia, ktorý má za následok rozkmitanie predmetu takým spôsobom, že sa stáva nestabilným a vysoko nebezpečným pre svoje okolie (napríklad vŕtanie do nesprávne uchyteného materiálu).