Články

obr1Systém popísaný v príspevku poskytuje nástroje na zvýšenie ziskovosti robotizovaného systému tým, že umožní vykonávať úlohy, akými sú napríklad školenie, programovanie a optimalizácia bez nutnosti zásahu do výrobného procesu.

Po úspěšné integraci na mnoha jiných trzích – jako je německý, asijský, trh USA a japonský trh – bude i evropský trh rozvíjen společným úsilím. DMG a MORI SEIKI spojují své aktivity v České a Slovenské republice od 1. 5. 2012.

DMG / MORI SEIKI Czech odpovídá za celý prodej & servis a podporu celého produktového portfolia obou těchto výrobců.

obr1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

obr1m

V súčasností si možno len ťažko predstaviť zabezpečenie rastu, kvality a efektívností výroby bez výrazného využívania nových metód a technik údržby. Nevyhnutnosťou sa tak stávajú metódy a techniky, umožňujúce nájsť rovnováhu medzi možnosťami a kvalitou štruktúry výrobnej spoločnosti.

 

Jednou z najmodernejších technológií, ktorá významnou mierou prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a efektívnemu riadeniu výrobných podnikov je simulácia. Možnosti jej nasadenia sú veľmi široké, od testovania súčiastok vo fáze vývoja až po simuláciu komplexných výrobných systémov, akým je digitálny podnik.

obr1

Valivá ložiska, ale i jiné strojní součástí pracují za podmínek elastohydrodynamického nebo smíšeného mazání. V blízkosti mikronerovností a defektů na třecích površích dochází k významným změnám v rozložení tloušťky maziva a kontaktního tlaku, což může vést až k poškození. Tloušťka mazacího filmu v kontaktu a rozložení a velikost kontaktního tlaku je kritickým faktorem při návrhu i kontrole součástí z hlediska mezních stavů (pitting, zadírání).