Články

tech1

Medzinárodná konferencia Technical Computing, jej 18. ročník, sa konala 20. 10. 2010 po prvý krát v Bratislave v hoteli Sorea. Išlo o tradičné stretnutie používateľov a priaznivcov programového prostredia Matlab, s cieľom získať nové informácie a vymeniť si skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Spolu s tradičnými organizátormi, českou firmou Humusoft, s. r. o., konferenciu organizovali aj Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o., a časopis Posterus.sk.

Standardizované systémové moduly pro CNC stroje nabízí společnost B&R. Nová sada, obsahující hardwarové komponenty, všechny nezbytné programové funkce a volitelně také simulační prostředí, umožňuje zkrátit dobu potřebnou na vývoj a rychle automatizovat výrobní procesy.

HZ01Nosný výrobný závod spoločnosti ZSNP, a. s., v Žiari nad Hronom, závod FINALCAST, je renomovanou slovenskou zlievarňou, s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v produkcii odliatkov z hliníkových zliatin.

Medzi prednosti závodu patrí najmä komplexnosť v poskytovaní služieb zákazníkom – od prijatia projektu, cez výrobu odliatku, až po opracovanie do stavu, ktorý zákazníkovi umožňuje okamžité použitie odliatku v montáži.

hz1Firma Jebens, s. r. o. dnes patrí medzi stredne veľké podniky oceliarskeho priemyslu. Na túto úroveň sa postupne vypracovala z oceliarskeho závodu, ktorý začal svoju históriu písať v roku 1950 v nemeckom Stuttgarte. Ťažisko jej aktivít smeruje do oblastí rezania kyslíkom, spracovania a zhotovovania komponentov pre mnohé odvetvia (napríklad v strojárstve: lisovanie, oceliarstvo, výroba žeriavov).

CHP1cOchrana klímy, energetická efektívnosť a udržateľnosť – to boli hlavné témy, na ktoré spoločnosť BASF poskytla odpovede v podobe predstavenia svojich inovatívnych vývojových trendov na Medzinárodnom veľtrhu kaučuku a plastu K 2010, ktorý sa konal 27. 10. – 3. 11. v nemeckom Düsseldorfe. Svetová chemická spoločnosť BASF na tohtoročnom veľtrhu plastov K 2010 predstavila bohaté portfólio nových, inovatívnych riešení a produktov v priemysle plastov. Tieto inovácie odzrkadľujú rozmanitosť plastov a ich aplikácií.

stroj_kalendarMnohí možno nevedia, že strojársky kalendár, ktorý nájdete na nejednom pracovnom stole, vychádza už dvanásť rokov. Novinkou je, že tento kalendár, ktorý môžeme označiť za „mladšieho brata časopisu Strojárstvo“, dostal nedávno svoj interaktívny web. Nielen o ňom sme sa rozprávali s Ing. Slávkou Babiakovou, riaditeľkou projektu.