Články

obrMProblematika zmien súčasnej strojárskej výroby je charakterizovaná viacerými atribútmi. Jedným z najdôležitejších je prechod k znalostnej spoločnosti. Prioritnými sa stávajú znalosti, najmä nové výrobné technológie a systémy, spôsoby organizácie a riadenia výroby.

obrmAkustická kamera je zariadenie na priestorovú lokalizáciu a identifikáciu hlukových emisií s ich kvantitatívnym vyhodnotením a frekvenčnou analýzou v dynamickom režime. Množstvo získaných a analyzovateľných informácií je neporovnateľné so všetkými doteraz používanými metódami, ktoré spočívali v meraní emisií hluku v jednotlivých imisných bodoch. Akustická kamera ponúka možnosť dokonalej frekvenčnej analýzy zdrojov hluku na vzdialenosť niekoľkých desiatok až stoviek metrov.

Přesnost při upínání je jedním z hlavních požadavků kladených na upínací přípravek jakéhokoliv druhu. O to více na magnetické upínací přípravky, kde jedním z hlavních úkolů pro výrobce je vypořádat se s problémem centrování kruhových obráběných dílců, zejména ložiskových kroužků.

obr1mNovou aktivitou firmy Anton Paar jsou uživatelsky uzpůsobená řešení automatizace a robotizace analytických procesů a analýzy chemických a fyzikálních vlastností kapalin, pastovitých materiálů a tavenin.

obr1mV dňoch 29.- 30. novembra sa uskutočnili v kuřimskej spoločnosti Tecnotrade Dni otvorených dverí. Na podujatí sa popri domácej  firme, predajcovi obrábacích strojov, zúčastnila desiatka partnerov- predajcov náradia, nástrojov na obrábanie.

obr1mSlovenský plastikársky klaster zorganizoval pre svojich členov v poradí druhý odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. Podujatie v Novej Dubnici prinieslo niekoľko odborných prednnášok, ale predovšetkým riešenia z praxe.