Články

tribologia2Výrobci převodů čelí rostoucím požadavkům, které jsou očekávány od jejich výrobků: větší výkon v poměru k objemu převodovek s menší nebo nezměněnou konstrukcí převodů, delší životnost převodů, vyšší spolehlivost a v neposlední řadě stále vyšší energetická účinnost. Vysoce výkonná maziva s uvedenými charakteristikami pomáhají snižovat opotřebení a zvyšovat účinnost ve vašich aplikacích.

tribologia1V priemyselnej praxi sa často stretávame s požiadavkami na vývoj, výrobu a aplikáciu špeciálnych olejov, ktoré by zabezpečovali dobrú funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť jemnej mechaniky. V  praxi existujú rôzne spôsoby mazania, mazacie sústavy a zariadenia, ktoré sa môžu použiť na mazanie zložitých a jemných mechanizmov. Príspevok sa zaoberá súčasným stavom a vývojom špeciálnych olejov na mazanie jemnej mechaniky olejovou hmlou.

myto2Prvý rok prevádzky elektronického mýta na Slovensku spôsobil množstvo rozporuplných reakcií. Zdá sa, že aktuálny rok bude pokračovať v rovnakom trende… Rok 2010 priniesol automobilovým dopravcom na Slovensku ťažké časy. Slovenskí autodopravcovia museli čeliť zníženému dopytu po preprave v dôsledku vrcholiacej hospodárskej krízy a zavedeniu elektronického spoplatnenia za použitie prioritnej dopravnej infraštruktúry.

soc_siete

Sociálne siete na čele s Facebookom (FB), ktorý je ich najväčšou referenciou, už dávno nie sú len tínedžerskou kratochvíľou. Naopak, stávajú sa obľúbeným komunikačným nástrojom dospelých stredného aj vyššieho veku. Počas posledných volieb sme videli, že sociálne siete objavili aj politické strany, ba jedna z nich si vyslúžila od politických oponentov dokonca označenie „facebooková strana“.

tech1

Medzinárodná konferencia Technical Computing, jej 18. ročník, sa konala 20. 10. 2010 po prvý krát v Bratislave v hoteli Sorea. Išlo o tradičné stretnutie používateľov a priaznivcov programového prostredia Matlab, s cieľom získať nové informácie a vymeniť si skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Spolu s tradičnými organizátormi, českou firmou Humusoft, s. r. o., konferenciu organizovali aj Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o., a časopis Posterus.sk.

Standardizované systémové moduly pro CNC stroje nabízí společnost B&R. Nová sada, obsahující hardwarové komponenty, všechny nezbytné programové funkce a volitelně také simulační prostředí, umožňuje zkrátit dobu potřebnou na vývoj a rychle automatizovat výrobní procesy.