Články

obr

Súčasné tendencie zvyšovania konkurenčnej schopnosti výrobkov si vyžadujú skracovanie inovačného cyklu a zníženie objemu výroby pri súčasnom zvýšení počtu variantov výrobku. Výrobná technika je schopná vývoja a prispôsobuje sa vznikajúcim zmenám v objeme a sortimente výrobkov bez väčších problémov. Montážna technika nevykazuje vždy potrebné adaptačné vlastnosti.

mmr

Pred nedávnom zavŕšili prvých päť rokov svojej existencie. Špecializujú sa na lisovanie a montáž plechových a plastových výliskov. Cieľovými odvetviami umiestnenia produkcie je automobilový a elektrotechnický sektor.

 

 

Reč je o spoločnosti Trend Rejlek, s. r. o., Martin.

obr

V článku je prezentované využitie a porovnanie dvoch prístupov pri riešení regulácie polohy fyzikálneho kyvadla. Pri návrhu regulácie pohybu mechanických sústav je potrebné popísať dynamiku sústavy matematickým modelom, t.j. pohybovými rovnicami, ktoré popisujú odozvu sústavy na akčný zásah hnacieho pohonu.
Na riešenie pohybových rovníc sa vyžívajú matematické progra­my, v ktorých sú implementované okrem iného aj regulačné štruktúry, akými je napríklad PID regulátor. Významným zá­stupcom týchto programov je MATLAB/Simulink.

obrProcesy trenia a opotrebenia prebiehajú na povrchu súčiastok. Tieto procesy spôsobujú porušovanie povrchových vrstiev (degradáciu), čím dochádza k zhoršeniu funkčných vlastností súčiastok, konštrukčných uzlov a v konečnom dôsledku je narušený celý systém. Poznatky z oblasti tribológie sú preto neoddeliteľnou súčasťou nielen pri samotnom konštruovaní a výrobe, ale aj údržbe strojových zariadení.

obr1Ve světě automatizace se díky novým VIPA EtherCAT CPU poprvé podařilo spojit svět SIMATIC a EtherCAT. Nová CPU německého výrobce VIPA, jež se právě dostávají na trh, mají integrovanou komunikaci EtherCAT a PROFIBUS a zároveň jsou programovatelná ve STEP7 od Siemens, čímž spojují dříve dva oddělené světy automatizace.

obr1V jedenáct hodin, jedenáct minut dne 11. 11. se nad hlavami několika desítek přihlížejících na místě někdejšího domu s číslem popisným 1 v Hradišťské ulici rozezněly tóny zvonkohry. Nápěv folklorní písničky symbolicky otevřel provoz nového Školicího střediska firmy Prima Bilavčík, s. r. o. První brodská zvonkohra se stejně jako budova samotná přiřadila k dalším zajímavým místům našeho města.