Články

hmn

Mottom veľtrhu Hannover Messe je „Integrated Industry – NEXT STEPS“. Týmto krokom svetovo najvýznamnejší priemyselný veľtrh podchytil najdôležitejšiu tému budúcnosti v celej brandži  a popisuje kroky, ktoré povedú  smerom k inteligentnej, samú seba organizujúcej sa fabrike.

Spoločnosť Yamazaki Mazak vás pozýva na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v Technologickom centre Yamazaki Mazak v Říčanoch - Jažloviciach blízko Prahy. Podujatie bude organizované v dňoch 11. - 13. februára 2014.

Práca sa venuje vyhotoveniu návaru kovovým práškom NP 60 s vysokým obsahom Ni na konštrukčnú uhlíkovú oceľ S235JRG1 (11 373) indukčným ohrevom. Využitím „skin efektu“ sa redukuje teplom ovplyvnená oblasť základného materiálu spôsobená návarom. Parametre a podmienky navárania sme stanovili výpočtom a overili experimentálne. Príspevok poukazuje na možnosti širokého využitia tejto technológie v praxi a konkurencie schopnosť s koncentrovanými zdrojmi energie (laser, elektrónový lúč).

Příspěvek je věnován problematice zlepšování provozních vlastností střídavých komutátorových elektrických strojů (univerzálních motorů) pro elektrické ruční nářadí firmy NAREX. Prezentována je dílčím způsobem chronologie dosavadní spolupráce a podstata inovace, spočívající v aplikaci teflonu do oblasti kluzného kontaktu. Výsledný efekt je konkretizován výsledky dlouhodobých zkoušek na měřicím zařízení, vybudovaném a provozovaném firmou NAREX.

 

Predmetom predkladaného príspevku sú terminologické aspekty prekladu odborných textov venovaných špecifickým témam strojárskej praxe a výskumu v oblasti strojárstva a aplikovanej mechaniky. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce prekladateľov a odborníkov, resp. špecialistov pôsobiacich v oblasti, v kontexte ktorej sa odohráva konkrétna prekladateľská činnosť.

Pohon je jednou z najdôležitejších častí stroja. Jeho základnou úlohou v obrábacích strojoch je úprava a prenos energie.

 

Pohony je možné rozdeliť na základe rôznych kritérií. Napríklad podľa druhu vstupnej energie ich rozdeľu­jeme na mechanický, elektrický, hydraulický, pneumatický. Všeobecná bloková schéma je zo­brazená a popísaná na obr. 1.