Články

ZS1Rýchlejšie, presnejšie, spoľahlivejšie, no predovšetkým lacnejšie a všetko s rastúcou kvalitou produktu a tiež servisných služieb. Tak by sa dali charakterizovať tendencie, na ktoré výrobcovia v snahe osloviť zákazníka kladú popri zaujímavom dizajne najväčší dôraz.

MIG1Zváranie hliníka a jeho zliatin je známe niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu hliník má niektoré špecifické vlastnosti, ktoré doteraz spôsobujú zváraniu nie malé problémy. Hliník má nízky bod tavenia (cca 660 ºC) a jeho farba sa nemení pri prechode do tekutého stavu. Má veľmi vysokú tepelnú vodivosť, čo znamená, že pre natavenie potrebuje vysokú koncentráciu energie.

Labuda1Súčasné vozidlá s elektronickým riadením procesov sú predurčené na vysoký stupeň spolupráce medzi spaľovacím motorom, prevodovým a pojazdovým ústrojenstvom. Tak, ako prudko napreduje rozmach „výpočtovej techniky“, proporcionálne sa tento fakt prejavuje aj v jej aplikácii vo vozidlách a vo všetkých strojoch používajúcich spaľovací motor ako zdroj mechanického pohybu.

BASF1Z dôvodu vysokej ceny ropy, zvýšeného ekologického povedomia a meniacich sa politických podmienok sa čoraz viac pozornosti venuje energetickej účinnosti automobilov. V tomto smere zohráva kľúčovú úlohu odľahčená konštrukcia, čiže použitie plastov namiesto kovov. Avšak nahradzovanie kovov polymérovými materiálmi nie je jednoduché, najmä v oblasti horúcich častí v blízkosti motora.

Konkurencieschopnosť strojárskeho a výrobného podniku je dnes priamo spätá s úspešnosťou oddelenia konštrukcie a vývoja. Konštruktéri musia byť schopní nielen rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka, ale navyše prinášať potrebné inovácie a využívať existujúce znalosti – nielen vlastné, ale aj v rámci tímu.

Prehliadka_vyrobnej_haly

Východoslovenské regióny Košice a Michalovce poznajú recept na to, ako pritiahnuť na východné Slovensko zahraničných investorov. Nahliadnutie do denného chodu výrobných podnikov Michatek, BSH Drives and Pupms a Handtmann Slovakia bola ďalšou z aktivít Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK).