Články

obr1

Spoločnosť LIFTEC SK v snahe poskytnúť komplexné riešenia všetkých požiadaviek zákazníkov v oblasti označovania a balenia výrobkov, dováža v rámci svojho portfólia na slovenský trh produkty popredného nemeckého výrobcu KBA-Metronic, ktorý je známy vývojom a výrobou  vysoko kvalitných a spoľahlivých zariadení garantujúcich najnovšie technologické štandardy. Výsledkom niekoľkoročného vývoja je aj udaFORMAXX, určený na označovanie výrobkov či obalov mimo výrobnej linky.

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s., sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti o 100 percent.

 

Kvalita používaného maziva ložísk v prevádzke predstavuje výrazný fak­tor predĺženia životnosti ložísk. Vý­voj v oblasti aplikácie tuhých prísad do kon­venčných mazív v súčasnosti výrazne pokročil, čo otvára ďalšie možnosti, ako zákazníkom za­bezpečiť splnenie ich požiadaviek v oblasti pre­dĺženia životnosti ložísk.

obr1

Spoločnosť TRUMPF Slovakia včera slávnostne otvorila nové aplikačné centrum. Súčasťou nového sídla je aj aplikačné a školiace stredisko. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia materskej spoločnosti TRUMPF z Neemcka.

obr

Koncepce typu „bezpečný život“ prokazuje bezpečný provoz s konzervativními výsledky. Aplikace přístupu „přípustné poškození“ přináší výhody při návrhu nové konstrukce i při provozu stárnoucí. Vyžadována je analýza konstrukce a identifikována jsou kritická místa.

obr1

Na začiatku 21. storočia sme svedkami prudkého rozvoja informačných bezdrôtových technológií. Naše storočie by sme mohli nazvať i storočím bezdrôtovej revolúcie, ktorá nám zabezpečuje rýchlejší, bohatší a pohodlnejší život. Denne sme vystavení nespočetným zdrojom, ktoré generujú elektromagnetické polia (EMP).

Bolo by zaujímavé spočítať, koľkokrát denne sme v úzkom kontakte alebo v blízkej zóne elektrických prístrojov a technických zariadení generujúcich elektro­magnetické žiarenie. Dôsledkom tohto faktu sú rôzne ochranné opatrenia, ktoré by mali viesť k zníženiu veľkosti EMP, resp. k zníženiu stup­ňa zaťaženia EMP, ktoré nás denne stále viac obklopuje.

obr

Spoločnosť Makino zorganizovala pre svojich zákazníkov Technologický seminár. Svojim zameraním bol určený pre tzv. Die & Mould zákazníkov. Hlavnou témou seminára sa stalo drôtové EDM Makino U6.