Články

obr1

„Je veľmi jednoduché a príjemné hovoriť pravdu,  je to ten najúčinnejší a jediný trvalo udržateľný spôsob reklamy,“ hovorí s úsmevom Peter Vrábel, jeden z konateľov firmy Green print, s. r. o. Firma sa popri iných zaujímavých činnostiach (reklamné a marketingové služby, polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, vydavateľská činnosť...) venuje najmä potlači a predaju papierových tašiek.

Letošní 3. ročník mezinárodního veletrhu energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace - FOR ENERGO, bude zahájen konferencí ENERGO SUMMIT 2014. Celodenní akce, která se koná 18. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA, seznámí návštěvníky veletrhu s aktuálními trendy a zajímavými novinkami v oboru energetiky. Zároveň je ideálním místem k navázání mnoha nových důležitých kontaktů. ENERGO SUMMIT 2014 získal podporu mnoha státních i odborných institucí z České republiky, Slovenska a Německa.

humu

Spoločnosť Humusoft, s. r. o., vás pozýva na prvý ročník Neformálneho letného stretnutia priaznivcov, fanúšikov a nadšencov počítačových simulácií Technical Computing Camp 2014.

obr

Pri rotácii ramena (obr. 1) okolo horizontálnej osi 0, pri zanedbaní trenia v uložení, pôsobí na rameno hnací moment motora Mm, zotrvačný moment MD a moment od príslušnej zložky gravitačnej sily MG.

V súčasnosti sú na materiály kladené zvýšené požiadavky. V mnohých prípadoch daný materiál nie je schopný poskytnúť komplex požadovaných vlastností. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaoberať sa zváraním kombinácie kovov. Zváranie kombinovaných kovov laserom prináša viaceré problémy súvisiace predovšetkým s rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými a mechanickými vlastnosťami zváraných materiálov [1,2].

dmg1

Jako jeden z nejmodernějších závodů DMG MORI otevřela společnost DECKEL MAHO Seebach své brány pro prezentaci inovativních obráběcích strojů.

Během dnů otevřených dveří představil tento v r. 2012 zmodernizovaný a rozšířený závod v podobě 27 modelů reprezentativní průřez portfoliem DMG MORI. Jedenáct těchto strojů bylo představeno v novém společném designu DMG MORI, osm z nich s prostředím CELOS. Doprovodný program Dnů otevřených dveří v Seebachu nabídl řadu technologických seminářů a přednášek.