Články

Hlavnou úlohou klzných ložísk je zabezpečiť rotačný pohyb hriadeľa, preniesť radiálne a axiálne sily a zároveň odvádzať teplo z klzného uzla. V mieste styku ložiska s hriadeľom (čapom) sa využíva buď vrstva maziva (hydrostatické a hydrodynamické klzné ložiská), alebo sú využívané dobré klzné vlastnosti povrchu materiálu – ložiská pracujú bez pridaného maziva.

Mobilný robot sa na rozdiel od stacionárneho vyznačuje tým, že jeho základňa je schopná neobmedzeného pohybu typicky vo dvoch a viac stupňoch voľnosti [4]. Štvorkolesové mobilné roboty spolu s trojkolesovými patria k najfrekventovanejším riešeniam.

obr1Článok sa zameraná nepriamymi spôsobmi on-line monitorovania technologických procesov delenia. Cieľom práce je návrh systému on-line monitorovania pre technológiu delenia pomocou vysokorýchlostného hydroabrazívneho prúdu. Pri delení vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom dochádza ku vzniku dvoch súbežných javov.

Homokinetický kĺb umožňuje prenos otáčok a krútiaceho momentu z jedného hriadeľa na druhý hriadeľ tak, aby otáčky a uhlová rýchlosť na vstupnom a výstupnom hriadeli boli vždy rovnaké pri rôznych hodnotách uhla, ktorý oba hriadele môžu navzájom zvierať. Podmienka rovnakých uhlových rýchlostí je základnou podmienkou pre klasifikáciu kĺbu ako kĺbu homokinetického.

obr1„Jadrová energia a energetika“ je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Základný výkladový text publikácie je doplnený o históriu a súčasnosť všetkých slovenských jadrových zariadení, vrátane ilustračných fotografií.

Vzájomné prepojenie CAD systémov pre navrhovanie, PDM systémov pre správu produktových dát a ERP systémov pre plánovanie podnikových zdrojov pomáha urýchľovať inovácie i okamžité reakcie na požiadavky zákazníka. Je tak priamou cestou, ako skvalitniť, urýchliť a zlacniť podnikové procesy aj samotnú výrobu. Vďaka riešeniam firiem Autodesk a CAD Studio je možné navyše implementáciu zvládnuť ľahko a rýchlo.