Články

hz1Firma Jebens, s. r. o. dnes patrí medzi stredne veľké podniky oceliarskeho priemyslu. Na túto úroveň sa postupne vypracovala z oceliarskeho závodu, ktorý začal svoju históriu písať v roku 1950 v nemeckom Stuttgarte. Ťažisko jej aktivít smeruje do oblastí rezania kyslíkom, spracovania a zhotovovania komponentov pre mnohé odvetvia (napríklad v strojárstve: lisovanie, oceliarstvo, výroba žeriavov).

CHP1cOchrana klímy, energetická efektívnosť a udržateľnosť – to boli hlavné témy, na ktoré spoločnosť BASF poskytla odpovede v podobe predstavenia svojich inovatívnych vývojových trendov na Medzinárodnom veľtrhu kaučuku a plastu K 2010, ktorý sa konal 27. 10. – 3. 11. v nemeckom Düsseldorfe. Svetová chemická spoločnosť BASF na tohtoročnom veľtrhu plastov K 2010 predstavila bohaté portfólio nových, inovatívnych riešení a produktov v priemysle plastov. Tieto inovácie odzrkadľujú rozmanitosť plastov a ich aplikácií.

stroj_kalendarMnohí možno nevedia, že strojársky kalendár, ktorý nájdete na nejednom pracovnom stole, vychádza už dvanásť rokov. Novinkou je, že tento kalendár, ktorý môžeme označiť za „mladšieho brata časopisu Strojárstvo“, dostal nedávno svoj interaktívny web. Nielen o ňom sme sa rozprávali s Ing. Slávkou Babiakovou, riaditeľkou projektu.

1aJe náročný nielen voči sebe, ale aj voči študentom, v ktorých hľadá rovnocenných partnerov. Možno aj preto prijímajú na katedru dizajnu VŠVU ročne len dvanásť z množstva uchádzačov. My sme Ferdinanda Chrenku, vedúceho ateliéru industrial dizajnu, zastihli práve v hektickom období prijímacích skúšok.

Pred páostatne1 rokmi sme boli v ekonomike, strojárstvo nevynímajúc, svedkami prudkého nárastu záujmu o outsourcing. Outsourcingové firmy vznikali ako huby po daždi, zasahovali postupne do širokého spektra firemných činnosti. Prišla však kríza a záujem o tieto služby tak ako pred časom rástol - pre zmenu padal...

VVK6S päťročnou periodicitou, od roku 1976, sa schádzajú špecialisti v odbore valcovania plechov, na konferencii Oceľové pásy, ktorú organizuje rovnomenná spoločnosť z Moravskej Ostravy.Organizátori ôsmy ročník medzinárodnej konferencie naplánovali na začiatok októbra - 4. - 6. 2011 do Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.