Články

Pozývame vás na Slovensko-Saské hospodárske fórum dňa 23. novembra 2011 v Business Park Dresden. Odborníci, zástupcovia firiem, predstavitelia hospodárstva a politiky budú spoločne diskutovať o aktuálnom vývoji a podmienkach v automobilovom, strojárskom priemysle a v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Sasku. V rámci odborných workshopov sa bude poukazovať na konkrétne možnosti spolupráce medzi saskými a slovenskými podnikmi. Spoločná návšteva saskej firmy a večerná recepcia ukončia toto podujatie, ktoré navštívi aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR pán Kristián Takáč.

 

titSchopnosť výrobných podnikov byť úspešné a konkurencieschopné si v dnešných podmienkach vyžaduje súčasné zlepšovanie troch základných faktorov: rast pružnosti, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov. Tie procesy a činnosti v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti, je potrebné dôkladne analyzovať a následne nájsť a uplatniť vhodný spôsob či metódu optimalizácie.

 

hreha-titSúčasný trh kladie na technológov vysoké nároky na kvalitu a efektivitu. Nové moderné materiály si vyžadujú špeciálny prístup k obrábaniu a v prevažnej miere sa nedajú obrábať iným spôsobom ako konvenčným. Technológia hydroabrazívneho delenia (AWJ) je jedným z mála nekonvenčných technológii, ktorá je schopná deliť každý známy konštrukčný materiál. Táto technológie je predmetom neustáleho výskumu a vývoja, no aj napriek tomu dosiaľ neexistuje žiadny model on-line riadenia.

 

titulTrendom doby v automatizácii je otváranie lokálnych výrobných a riadiacich systémov smerom von, do vonkajších sietí. Vzhľadom na povahu týchto zariadení je nutné sa vo zvýšenej miere venovať ich zabezpečeniu pred rôznymi typmi útokov z internetu. Túto činnosť zabezpečujú špecializované výpočtové systémy, známe ako firewall-y. Môžu byť buď klasické, kde  sa jedná vlastne o paketový statický filter založený na pevnej báze pravidiel s booleanovskou matematikou, alebo o dynamický systém. Tieto môžu byť vylepšené rôznymi modulmi, prípadne neurónovými sieťami, ktoré umožňujú rôzne reakcie systému na útoky.

titulna-malaFotografiami sa vraciame k atmosfére Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 2011.

 

titulnaExperimentálne prístupy majú opodstatnenie najmä vtedy, ak je analytické alebo numerické riešenie veľmi zložité, alebo ním nie je možné dostatočne vystihnúť skutočné pomery. Optické metódy predstavujú v súčasnosti najčastejšie využívanú skupinu metód experimentálneho získavania informácií o vlastnostiach materiálov a konštrukčných prvkov.