Články

Spoločnosť CEIT Group organizuje v dňoch 10. – 11. júna 2014 v hoteli Holiday Inn v Žiline konferenciu „Inovatívne trendy v logistike a optimalizácii logistických procesov“. Podujatie spája konferencie Logistické fórum a Digitálny podnik do jedného termínu. Konferencia bude rozdelená do dvoch častí. Prvá bude orientovaná na špecializované prednášky o nových trendoch a nástrojoch využívaných v logistike, ako aj o nástrojoch na optimalizáciu logistických procesov. V rámci druhej časti si budú môcť účastníci prakticky vyskúšať vybrané optimalizačné nástroje alebo logistické riešenia pri riešení praktických úloh.

Spoločnosť CEIT Group organizuje v dňoch 10. – 11. júna 2014 v hoteli Holiday Inn v Žiline konferenciu „Inovatívne trendy v logistike a optimalizácii logistických procesov“. Podujatie spája konferencie Logistické fórum a Digitálny podnik do jedného termínu. Konferencia bude rozdelená do dvoch častí. Prvá bude orientovaná na špecializované prednášky o nových trendoch a nástrojoch využívaných v logistike, ako aj o nástrojoch na optimalizáciu logistických procesov. V rámci druhej časti si budú môcť účastníci prakticky vyskúšať vybrané optimalizačné nástroje alebo logistické riešenia pri riešení praktických úloh.

ipa2

V dňoch 29. – 30. apríla sa v Žiline uskutočnil dvojdenný seminár, ktorý organizovala spoločnosť IPA Slovakia.

 

Článok ponúka inšpiráciu pre rozvoj efektívnosti výroby a predstavuje konkrétnu aplikáciu podporujúcu zvýšenie prevádzkového zisku podniku.

obr1
Spoločnosť ALFA CHROM Servis, s. r. o., z Bruntálu sa v týchto dňoch sťahuje do novo vybudovaných prevádzkových priestorov. Nová prevádzka poskytuje 1 700 m2 výrobnej plochy a možnosť manipulácie s nástrojmi a výrobkami až do hmotnosti 50 ton. V nových priestoroch sú k dispozícii dva tušírovacie lisy pre formy do 60 ton.

kov

Odborníci ze třinácti zemí světa, včetně České republiky a Slovenska, se ve dnech 23. a 24. dubna 2014 sejdou v jihočeském KOVOSVITU MAS, a. s., kde budou moci zhlédnout nejnovější strojírenské technologie. Hlavní novinkou bude prezentace multifunkčních center a technologických aplikací, aplikace robotizovaneho pracoviště a dalších obráběcích strojů s technologií.