Články

obrmAktuálna situácia v Európe poukazuje na zvýšenú aktivitu v oblasti odpadového hospodárstva s opotrebovanými pneumatikami. Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. – O odpadoch, sú držitelia odpadov povinní zbavovať sa odpadov, podľa možností ich zhodnocovať, pričom musia uprednostniť zhodnotenie materiálové pred energetickým využitím (spaľovaním). V súčasnosti sú spracovatelia odpadov motivovaní recyklačným systémom k zhodnocovaniu z hľadiska ekologického riešenia.

solidSpolečnost SolidVision, s. r. o., vás zve na dopolední seminář Elektrotechnická zapojení a chlazení elektroniky v SolidWorks, který pořádá 20. 2. v Brně a 7. 3. v Praze.

var1mZvýšenie efektívností konštruovania je jednou zo základných úloh strojárstva v súčasnosti, nakoľko 80 – 85 percent nákladov je ovplyvnených technickými riešeniami, ktoré vznikajú v procese konštruovania, ako aj vypracovania technológie výroby [1]. Konštruovanie nie je veda ani umenie, ale obsahuje prvky oboch, teda aj vedy a umenia. Úspech konštrukčnej práce závisí od ich správnej kombinácie.

pek1Základnou funkciou operatívneho nákupu je efektívne zabezpečiť výrobné a nevýrobné procesy realizované v podniku hmotnými a nehmotnými vstupmi v potrebnom množstve, sortimente, kvalite čase a mieste.

obr1mBývalý československý monopolný podnik zameraný na maloobchodný predaj osobných áut, motocyklov a náhradných dielcov znovu ožije. Po úspešnom štarte v Českej republike známa značka hlási návrat aj na trh Slovenska. Retro, ale aj luxus z druhej ruky, servisné služby, predaj náhradných dielcov a možnosť využitia finančných produktov na nákup vozidla – taká je ponuka.

gastr7. ročník gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL 2013 se uskuteční 7. – 10. 2. 2013 souběžně s 22. ročníkem veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2013 a GOLF SHOW 2013 na Výstavišti v Praze, Holešovicích.

Stánok č. 29 vydavateľstva MEDIA/ST nájdete v Ľavom krídle Průmyslového paláca.