Články

titPolymérne konštrukčné materiály v súčasnosti zaznamenávajú obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. S ohľadom na ich cenu, vlastnosti, technológie výroby a spracovania stále viac nahrádzajú klasické materiály.

titModulárne (stavebnicové) konštrukcie výrobných strojov sa vzhľadom na požiadavky trhu v súčasnej dobe javia ako žiadaný kompromis medzi univerzálnymi a jednoúčelovými konštrukciami. Pri porovnávaní vlastností modulárnych a konvenčných systémov vystupujú pri výrobných strojoch do popredia dynamické charakteristiky mechanickej časti stroja.

obrMajitelia autovrakov v Žiline môžu ušetriť najmenej 60 eur za ich nútené odtiahnutie, ak sa obrátia priamo na autorizovaného spracovateľa opotrebovaných  automobilov z Vrútok.

titNielen pre študentov vysokoškolského štúdia technických smerov bude už onedlho k dispozícii nová učebnica "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou formou. Kniha je primárne určená poslucháčom TU vo Zvolene, TnUAD v Trenčíne a STU Bratislava.

titminV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 (TVaT) sa v Bratislave konala aj Národná konferencia: „Slovensko v európskych a medzinárodných centrách výskumu a vývoja.“ Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy ,výskumu a športu SR v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických  spoločností (ZSVTS) a Centrom vedeckotechnických informácií SR, Bratislava.

autoSpoločnosť Kia Motors Slovakia ocenila pozoruhodné nápady žiakov základných škôl zo žilinského regiónu. Ich úlohou bolo nezvyčajným spôsobom spracovať témy ochrana životného prostredia alebo bezpečnosť. Deti si mohli vybrať, či zhotovia model auta z odpadových materiálov alebo pripravia krátke bezpečnostné video, z ktorého plynie ponaučenie ako správne poskytnúť prvú pomoc, udržiavať bezpečnosť cestnej premávky, či chrániť svoje zdravie pri práci.