stroj_kalendarMnohí možno nevedia, že strojársky kalendár, ktorý nájdete na nejednom pracovnom stole, vychádza už dvanásť rokov. Novinkou je, že tento kalendár, ktorý môžeme označiť za „mladšieho brata časopisu Strojárstvo“, dostal nedávno svoj interaktívny web. Nielen o ňom sme sa rozprávali s Ing. Slávkou Babiakovou, riaditeľkou projektu.

1aJe náročný nielen voči sebe, ale aj voči študentom, v ktorých hľadá rovnocenných partnerov. Možno aj preto prijímajú na katedru dizajnu VŠVU ročne len dvanásť z množstva uchádzačov. My sme Ferdinanda Chrenku, vedúceho ateliéru industrial dizajnu, zastihli práve v hektickom období prijímacích skúšok.

Pred páostatne1 rokmi sme boli v ekonomike, strojárstvo nevynímajúc, svedkami prudkého nárastu záujmu o outsourcing. Outsourcingové firmy vznikali ako huby po daždi, zasahovali postupne do širokého spektra firemných činnosti. Prišla však kríza a záujem o tieto služby tak ako pred časom rástol - pre zmenu padal...

VVK6S päťročnou periodicitou, od roku 1976, sa schádzajú špecialisti v odbore valcovania plechov, na konferencii Oceľové pásy, ktorú organizuje rovnomenná spoločnosť z Moravskej Ostravy.Organizátori ôsmy ročník medzinárodnej konferencie naplánovali na začiatok októbra - 4. - 6. 2011 do Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

Bezpečnosť technických zariadení

Pod týmto názvom sa v dňoch 13. - 14. 4. 2011, v hoteli Sitno, vo Vyhniach, uskutoční odborná konferencia. Jej organizátorom je Technická inšpekcia SR. Ako informovala Mgr. Zuzana Sakálová, organizačná garantka konferencie, cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na bezpečnosť technických zariadení v rôznych prevádzkových podmienkach.

VVK3a

Hlavným cieľom konferencie, organizovanej v závere Týždňa vedy a techniky, organizovanej ZSVTS a Ministerstva školstva, bolo prezentovať nové poznatky z oblasti vedy a techniky zástupcami niektorých členských organizácií ZSVTS a poskytnúť priestor pre odbornú diskusiu k transféru odborných myšlienok do praxe. Konferenciu slávnostne otvoril prezident ZSVTS doc. Ing. Ján Lešinský, PhD., ktorý zároveň pripomenul význam organizovania týchto tradičných konferencií v rámci Týždňa vedy a techniky. ZSVTS si pripomína 20. výročie svojho vzniku.