Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a Pansophia, n. o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER, a. s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, s primárnym cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Vyhlasovateľom súťaže je po prvý krát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

titDnes (2. februára 2012) sa v Žiline uskutočnilo Medzinárodné podnikateľské fórum Perspektívy zvýšenia konkurencieschopnosti cez rozvoj európskej dopravnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Poľskom. Na tomto nádnárodnom podujatí nechýbala ani redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

obr1mVýskum a vývoj v oblasti prevodových systémov má na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity dlhoročnú tradíciu. Pracovníci fakulty vyvíjajú aktivity s cieľom ďalšej podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti. V rámci projektu podporovaného agentúrou APVV vzniklo na SjF Centrum pre výskum a vývoj prevodových systémov (ďalej CPS). S využitím podpory boli pre Centrum zakúpené najmä zariadenia, prístroje, hardvér a softvér, posilňujúce kompetencie CPS v oblasti skúšobníctva, diagnostiky a výpočtových analýz.

tit-mVýrobný závod Kia Motors Slovakia (KMS) v Tepličke nad Váhom vyrobil od svojho vzniku už miliónty automobil. Jubilejným vozidlom sa stal model Kia cee´d_sw. Automobilka darovala tento automobil občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors.

kinex1mSkupina Kinex Bearings hodnotí rok 2011 ako rok úspešný. I napriek krízovým prognózam vo všetkých sférach priemyslu boli stanovené ciele a úlohy splnené s pozitívnym výsledkom.

titMobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím mají uplatnění ve všech nestrojírenských oblastech. Z hlediska zaměření se jedná o široké spektrum servisních úloh. Roboty využívají řadu manipulačních a technologických nástaveb. V současnosti má řada mobilních robotů s pásovým lokomočním ústrojím modulární strukturu. Článek je zaměřen na vybrané aplikace navrženého modulárního robotu s pásovým lokomočním ústrojím.