obr1mUž po štvrtýkrát sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB. V tomto roku sa kládol dôraz nielen na vojenskú techniku, ale aj na vybavenie určené pre plnenie špeciálnych úloh súvisiacich s obranou.

ckk1m

Slovenská cestná spoločnosť usporiadala v Bratislave Cestnú konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Tohtoročná cestná konferencia bola významnou platformou  na informovanie nielen prítomných odborníkov, ale aj  širokej odbornej verejnosti  o súčasnej situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku. Pozornosť sa zamerala  aj na výmenu poznatkov týkajúcich sa správy ciest v samosprávnych  krajoch a projektovej prípravy  cestných a diaľničných stavieb.

tecno1mPri príležitosti otvorenia nového areálu usporiadala spoločnosť Tecnotrade obráběcí stroje, s. r. o., pre svojich partnerov deň otvorených dverí spojený s prehliadkou nových priestorov a s prezentáciou produktového portfólia.

titMBratislavské výstavisko Incheba hostilo 22. ročník medzinárodného salónu automobilov. Na výstave sa predstavilo celkovo 42 automobilových značiek.

obr1mZástupcovia časopisu Strojárstvo/Strojírenství nemohli chýbať ani na Dni otvorených dverí spoločnosti Makino. Makino, s. r. o., predstavilo svojim partnerom obrábacie centrum Makino a81M a obrábacie centrá PS, F a DUO-série.

obr-titAutomobilový priemysel je odvetvím priemyslu, ktoré sa neustále rozvíja. Tým, že patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom, kladie požiadavky na mnoho ďalších odvetví. Rastúce požiadavky automobilového priemyslu tak zvyšujú potrebu hľadania nových možností spolupráce. Rozvoj automobilového priemyslu vyžaduje i neustály rozvoj a zvyšovanie inovačných kapacít.