EP1Elektrotechnický priemysel tvorí jeden z podstatných pilierov slovenského priemyslu i celej ekonomiky. Od roku 2000 rástol najrýchlejšie spomedzi všetkých odvetví priemyselnej výroby a po výrobe automobilov sa tak stáva druhým najsilnejším ťažiskom slovenského priemyslu.

troj_nov

Mesačník Strojárstvo/Strojírenství je aj v 15. roku svojej existencie, tradičným partnerom 18. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Najvýznamnejšie prezentačné a veľtrhové podujatie v oblasti priemyslu na Slovensku sa blíži.Pripravujeme pre vás špeciálne prvé – predveľtrhové vydanie! Je tu čas a priestor pre Váš inzerát, PR článok a ďalšie formy prezentácie. Že nebudete v Nitre vystavovať? Na MSV v Nitre budete s časopisom Strojárstvo/Strojírenství! Prvé predveľtrhové číslo vychádza v apríli s uzávierkou 25. marca. Distribuované bude od 6. apríla.

Stručná charakteristika časopisu

Strojárstvo/Strojírenství je európsky časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov. Venuje sa špecializovaným odborným témam, vytvára priestor na publikačnú činnosť strojárskych odborníkov z praxe, vedeckých inštitúcií a univerzít. Okrem prezentácíí firiem, časopis venuje priestor názorom top manažérov,aktuálnym informáciám z domova a eurozóny. Významnú pozornosť venuje automobilovému priemyslu, logistike, robotike a informačným technológiám. Pravidelne prináša informácie z veľtrhov a výstava aktuálne technické novinky z celého sveta.Na stránkach časopisu

Strojárstvo/Strojírenství, ktorý je na trhu už vyše 23 rokov, nájdete množstvo ďalších aktualít z hospodárskeho života v SR, ČR i z ďalších štátov EÚ, zaujímavé témy, rozhovory, reportáže i analytické články. Špecializovaná príloha Strojárstvo Extra, ktorá je súčasťou časopisu, je určená na prezentáciu recenzovaných odborných príspevkov a ďalších zaujímavostí z akademického prostredia. Časopis je distribuovanýv SR, ČR a v krajinách EÚ, najmä na významných veľtrhoch.

Edičný zámer na rok 2019 Viac informácií mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Brief characteristics of the journal

The periodical Strojárstvo/Strojírenství (Engineering) is a European journal for specialists who are looking for information from mechanical engineering and from related technical branches. It is oriented towards the specialized professional topics and it offers a field of publishing activities for engineering experts from the practice, from the research institutions as well as from the universities. There are presented in this journal not only industrial and other companies, but also opinions of top managers. Furthermore there are published here actual domestic information and news from the Euro-zone. An important attention is paid in this journal to the automotive industry, logistics, robotics and information technologies. We inform our readers about fairs and exhibitions periodically and about the topical technical news from the whole world.

You can find on pages of the journal Strojárstvo/Strojírenství (which is present at the press-market already the 20th year) a lot of other actualities concerning the economic life in the Slovak Republic, Czech Republic and in other EU-countries; it introduces also many various interesting themes, interviews, reports and also analytical articles. This professionally oriented journal is distributed in the Slovak Republic, Czech Republic and in the EU-countries, especially during important European fairs.

Editing plan for 2019 More information: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kurzcharakteristik der Zeitschrift

Strojarstvo/Strojirenstvi ist eine europäische Zeitschrift fur Experten, die sich für Informationen im Bereich Maschinenbau und verwandte Bereiche interessieren. Sie widmet sich fachbezogenen Themen, bildet Raum für Publikationstätigkeit der Maschinenbauexperten aus Praxis, Wissenschaftsgesellschaften und Universitäten.
Neben den Firmenpräsentationen widmet die Zeitschrift einen Raum der Meinungen von Top-Managern, aktuellen Informationen von zu Hause und Eurozone. Bedeutende Aufmerksamkeit gehört der Automobilindustrie, Logistik, Robotisierung und den Informationstechnologien. Regelmässig bringt sie Informationen von den Messen und Ausstellungen und aktuelle Technikneuigkeiten aus ganzer Welt.

Auf den Seiten der Zeitschrift Strojarstvo/Strojirenstvi, die mehr als 22 Jahren erscheint, finden Sie viele Aktualitäten aus Wirtschaftsleben in SR und ČR, so wie auch in anderen EU-Staaten, interessante Themen, Interviews, Reportagen und analytische Artikel. Die fachspezielle Einlage die feste Bestandteil der Zeitung ist, wird für Präsentationen von rezensierten Fachartikeln und weiteren Interessanten aus der akademische Umgebung bestimmt.Die Zeitung wird in SR, ČR und in die EU-Länder, vor allem auf bedeutenden Messen, distribuiert.

Bearbeiten Plan fur 2019 Mehr Informationen: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vydavateľ časopisu Strojárstvo/Strojírenství je držiteľ viacerých významných ocenení:

ocenenie-male pecat-male

 

Vydavateľstvo MEDIA/ST, s. r. o., je členom Združenia vydavateľov periodickej tlače SR.

mozne_umiestnit_hockde_napr_ako_titulkaFréza Power 4 je nová generácia kopírovacích fréz vyvinutá pre náročné operácie pri obrábaní lopatiek turbín. Nástroj bol vyvinutý v spolupráci s kľúčovými zákazníkmi tak, aby spĺňal náročné požiadavky. Vyznačuje sa patentovaným antirotačným systémom, ktorý zabraňuje pootáčaniu vymeniteľných britových doštičiek a kaleným povlakovaným telesom. Nachádza použitie nielen pri výrobe turbín, ale aj v bežných kopírovacích operáciách

Firma Mikron Slovakia, s. r. o., sa stala výhradným zástupcom japonskej firmy Tungaloy v predaji na Slovensku. Táto skutočnosť umožňuje priblížiť strojárskym firmám produkty významného svetového producenta v oblasti kovoobrábacieho náradia. Tungaloy je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov rezných nástrojov zo spekaných karbidov. Osemdesiatročné skúsenosti s konštrukciou rezného náradia sa odrážajú vo výrobnom programe spoločnosti.