JVB1Začátkem letošního roku došlo ke spojení holandské společnosti Euromate a švédské společnosti Plymovent. Od roku 2006 byly obě společnosti součástí společného holdingu a od 1. ledna 2011 pokračují ve svém celosvětovém působení pod značkou Plymovent jako jedna společnost se sídlem v Holandsku.

 

 

Spojením obou značek vzniká silnější značka s širším obchodním portfoliem. Plymovent nabízí řešení pro odsávání a filtraci škodlivin při svařování, odsávání a separaci olejové mlhy, odsávání výfukových plynů od vozidel včetně řešení pro hasičské zbrojnice, odsávání a filtraci prachu a filtraci vzduchu uvnitř budov.

 

JVB2DILUTER – prostorová filtrace průmyslových hal

Výroba kovových konstrukcí je často doprovázena silným znečištěním vzduchu, které je způsobeno mimo jiné kouřem ze svařování a prachem z broušení kovů. Absence kvalitního odsávacího a filtračního zařízení vede k překračování stanovených hygienických limitům (PEL) v pracovním prostředí a tím i k závažným zdravotním rizikům pro zaměstnance. Požadavky na ochranu zdraví zaměstnanců při práci týkající se znečištěného vzduchu ve vnitřních prostorách se neustále zpřísňují. Jsou proto vyžadována efektivní a účinná opatření.

Samostatným problémem je účinné odsávání škodlivin ze svařování a broušení v provozech, kde je nemožné nebo technicky velmi obtížné odsávat škodliviny přímo od zdroje znečištění, zejména při svařování rozměrných kovových konstrukcí a dílů nebo v případech, kdy sváření neprobíhá na předem určených pracovištích. Jedná se především o provozy, kde se svařují velké rámové konstrukce, šasí a podvozky kolejových a silničních vozidel, tlakové nádoby nebo jiné rozměrné svařence.

Příkladem úspěšného řešení tohoto problému je centrální filtrační systém DILUTER holandské společnosti Plymovent, jejímž výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko je společnost JVB Engineering, s. r. o. DILUTER představuje relativně levné řešení, které významně snižuje koncentraci škodlivin ve vnitřním prostředí. Teplé zplodiny, vzniklé obloukovým svařováním, stoupají vzhůru, kde se ochladí a vytvoří souvislou vrstvu nad celým svářecím prostorem. DILUTER systém firmy Plymovent tuto vrstvu škodlivin účinně odstraní pomocí nepřetržité recirkulace a filtrace zplodin přes filtrační jednotku. DILUTER se skládá ze 3 částí: filtrační jednotka, ventilátorový díl a diluter hlavice – speciálně vyvinutá jednotka pro distribuci vzduchu se 6 výfukovými dýzami. Filtrační jednotka typu SCS je stacionární zařízení se zabudovaným samočistícím pneumatickým mechanismem. Zplodiny ze svařování jsou zachyceny a vyčištěny třístupňovým filtračním systémem. Účinná plocha filtrů činí 150 m2 a účinnost celého systému je 99,9 %. Integrovaný mikroprocesor kon­troluje hodnoty tlaku v celém systému a ovládá samočisticí zařízení. Odstraněné nečistoty jsou shromažďovány ve sběrném kontejneru. Vzduchový výkon ventilátoru je 9 000 m3/h a jeho otáčky jsou řízeny pomocí frekvenčního měniče v závislosti na stupni zanešení filtru. Ventilátor je osazen v protihlukové komoře a na výtlaku doplněn tlumičem hluku. Vyčištěný vzduch je zpět do pracovní zóny distribuován prostřednictvím 6 výfukových dýz s dalekým dosahem. Tyto dýzy jsou nastavitelné co do směru i průtočného množství. Nastavitelný dosah proudu vzduchu je 15 – 45 m. DILUTER zajišťuje, že stoupající zplodiny od svařování jsou neustále ředěny čistým vzduchem, a tím dochází k redukci koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší na přípustnou úroveň. Celkové množství vzduchu, které je diluterem uvedeno do pohybu, závisí na nastavení a pohybuje se v rozmezí 0 – 100 000 m3/hod. Vedle ceny a účinnosti je nezanedbatelnou výhodou zařízení jeho flexibilita, protože se jedná o systém, který není napojen na žádné potrubí.

DraftMax – nová generace odsávacích stolů

Odsávací stoly DraftMax vyvinuté společností Plymovent představují moderní koncept, který poskytuje ideální řešení na problém se zplodinami ze svařování a s prachem z broušení a leštění. Odsávací stůl je pracovním stolem a odsávacím/filtračním systémem v jednom. Stůl odstraňuje prach a zplodiny z dýchací zóny pracovníka odsátím zplodin kombinací spodního a zadního odsávání a filtrací vzduchu uvnitř pracovního stolu. Odsávací stoly DraftMax vyhovují přísným mezinárodním směrnicím pro zplodiny ze svařování. Odsávací stoly mají pokročilý, trojcestný lapač jisker, který garantuje optimální zabezpečení před zahořením. Odsávací stůl je vybaven dvěma oválnými filtry s velikostí filtrační plochy 52 m2. Odsávací stoly jsou dodávány ve čtyřech verzích: DNF, DFD, DFS a DFS/A. DNF je odsávací stůl bez filtrů s integrovaným lapačem jisker a je určen k připojení na centrální filtrační systém. Stoly DFD, DFS a DFS/A mají integrovaný filtrační systém a liší se způsobem čištění filtrů. Od filtrů bez systému oklepu stlačeným vzduchem (DFD) pro menší intenzitu svařování, až po typ DFS/A s plně automatickým samočisticím systém, kde sekce filtru jsou periodicky pročišťovány stlačeným vzduchem z tlakové nádoby.

JVB3FlexHood – odsávací digestory na míru

Modulární odsávací digestory FlexHood představují ideální řešení pro odsávání škodlivin ze svařování, broušení a řezání všude tam, kde není možné odsávání přímo od zdroje znečištění, jako jsou například robotická pracoviště. Pro větší účinnost jsou digestory doplňovány po bocích ochrannými lamelami. Díky promyšlené konstrukci deflektoru dochází ke kontrole proudu vzduchu a k minimalizaci rizika vniknutí jisker do systému odsávání. Modulární konstrukce umožňuje skladbu digestoru od 1,5 – 30 m2. Na rozdíl od běžně užívaných digestorů mají digestory Plymovent štěrbinové odsávání po obvodu digestoru, což výrazně zvyšuje účinnost odsávání. Podle potřeb pracoviště může být digestor zavěšen ze stropu nebo může být postaven na samonosných stojinách. Základním materiálem pro výrobu digestoru je hliník, který výrazně snižuje hmotnost celého zařízení.

 

TEXT/FOTO: Ing. Jan Bradáč, JVB Engineering, s. r. o.