FRON1Zvárací horák ako pevná jednotka a jeho kontaktná špička podliehajúca opotrebovaniu tvoria v podnikovej praxi prekážku produktivity pri robotickom zváraní. Zaťažujúco pôsobia okrem toho všetky náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s výmenou dielu podliehajúceho opotrebovaniu. Spoločnosť Fronius prináša zníženie týchto nákladov.

 

Výmena, príp. čistenie ochrany proti odstrekom, plynovej hubice, rozdeľovača plynu, ako aj znečisteného okolia. Spoločnosť Fronius so svojou novou výmennou stanicou telesa horáka Robacta TX prináša zníženie všetkých týchto nákladov. Konkrétne sa skrátia vedľajšie časy a zvýši sa bezpečnosť procesu, použiteľnosť zariadenia, kvalita a produktivita zvárania. Technicky to umožňuje automaticky vymeniteľné teleso horáka, vrátane kontaktnej špičky.

Zvýšenie produktivity pri robotickom zváraní

Teleso horáka môže mať rôzne tvary alebo obsahovať „len“ diely podliehajúce opotrebovaniu, ktoré je potrebné pravidelne meniť. Konštrukčné dielce, ktoré sa majú zvárať, môžu mať rôzne prístupné spájacie miesta a/alebo optimálna energia trasy môže vyžadovať rôzne horáky. Konvenčne to znamená prerušenia prevádzky do 15 minút pre výmenu telesa horáka alebo postupné zváranie s rôznymi telesami horáka v dvoch alebo viacerých bunkách. Pomocou Robacta TX sa teraz oplatí časovo krátka výmena: Čas medzi výmenou a zámenou nového telesa horáka činí iba 20 až 30 sekúnd. Úspora voči konvenčnej výmene činí cca 25 € pre zváraciu bunku a 10 € pre servisný personál, tzn. cca 35 € na výmenu. Pri troch výmenách denne to môže za rok predstavovať 25 000 €! Súvisia s tým aj kratšie zváracie doby s efektom dodatočných nárastov produktivity. Pokiaľ je nová flexibilita dodatočne dôvodom nadbytočnosti zváracích buniek, investičné, výrobné a plošné úspory sú ešte väčšie.

FRON2Úspora približne 35 € na výmenu platí aj v štandardnom prípade výmeny kontaktnej špičky. Kvôli kratšiemu času výmeny sa táto výmena môže uskutočniť podľa potreby, tzn. v ekonomicky optimálnom čase opotrebovania kontaktnej špičky. Preventívna výmena, aj keď ešte nie je dosiahnutá životnosť, napr. medzi dvomi zmenami, sa stáva prebytočnou. Pri veľmi abrazívnom drôte je možná častejšia, takmer bezporuchová výmena.

Výmenný systém telesa horáka zariadenia Robacta TX sa skladá z konzoly s až 10 uloženými telesami horáka. Zariadenie na odrezanie zváracieho drôtu je pripevnené prírubou na konzole. Odrezanie drôtu pred výmenou telesa horáka, spätné navinutie drôtu, jeho odloženie, aktivovanie výmennej spojky, nasledujúce uchopenie telesa horáka, predbežné navinutie drôtu a skrátenie na správnu dĺžku vysunutia sa vykonáva autonómne a kontrolovane pomocou senzoriky. Kompaktná konštrukcia zaručuje krátke časy výmeny. Stlačený vzduch s tlakom 6 barov stačí ako ovládacie médium pre spojku. Systém Robacta TX je vhodný pre plynom a vodou chladené horáky.

Fronius International

Fronius International je rakúska spoločnosť so sídlom v Pettenbachu a s ďalšími prevádzkami vo Welse, Thalheime a Sattledte. Spoločnosť celkovo zamestnáva viac než 3 000 zamestnancov a pôsobí v oblasti systémov na nabíjanie akumulátorov, zváracej techniky a solárnej elektroniky. Podiel exportu predstavujúci približne 90 percent sa dosahuje vďaka 17 medzinárodným spoločnostiam Fronius a medzinárodným odbytovým partnerom/zástupcom vo viac ako 60 krajinách. Za účtovný rok 2009 dosiahla spoločnosť celkový obrat v hodnote 329 miliónov eur. Vďaka vynikajúcim výrobkom a službám i vďaka 691 aktívnym patentom je spoločnosť Fronius technologickým lídrom na svetovom trhu. Vo výskume a vývoji pracuje 358 pracovníkov.

 

TEXT/FOTO: FRONIUS Slovensko, s. r. o.