Veľtrhy, výstavy, konferencie

obrZväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky organizuje 6. ročník konferencie NEWMATEC. Témou NEWMATEC 2020 budú aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách. Podujatie sa bude konať v hoteli Partizán na Táloch v dňoch 24. – 25. marca 2020.

obr1Záver roka je vždy priestorom na bilancovanie. Zväz strojárskeho priemyslu SR svoju činnosť za rok 2019 zhodnotil a plány na už aktuálny rok 2020 predstavil začiatkom decembra na Zochovej chate pri Modre v rámci Valného zhromaždenia. Súčasťou stretnutia strojárskej smotánky Slovenska sa stala aj konferencia Smart Innovation Forum.

obr1V októbri sa stretli zákazníci slovenských implementačných partnerov informačného systému Karat v krásnom tatranskom mestečku Nový Smokovec. Po úspechu prvých dvoch ročníkov tohto podujatia sa uskutočnil už tretí ročník tejto udalosti.

obrŠpecializovaná konferencia pre dodávateľov z oblasti automobilového priemyslu v stredoeurópskom regióne CEE Automotive Supply Chain prvýkrát opustila hranice Slovenska. Jej tohtoročnú edíciu hostil po Žiline a Šamoríne český Olomouc.

obr1V strojárstve ide vývoj veľmi rýchlo vpred a je niekedy náročné držať s ním krok. Práce na projektoch sa zrýchľujú a rastie ich komplexnosť. Nové poznatky a skúsenosti sa objavujú napríklad v oblastiach aditívnej výroby, digitalizácie, riadenia vývojových projektov a práce v konštrukcii, technológii a vývoji, kolaboratívnej robotike, rozšírenej realite, nanomateriáloch, kompozitoch alebo karbóne. Prichádzajú aj nové technológie zušľachťovania, spájania a povrchových úprav materiálov, obrábania a zvyšovania produktivity vo výrobe. Vo firmách okrem toho pracovná vyťaženosť sťažuje kľúčovým odborníkom štúdium a orientáciu v nových poznatkoch a trendoch, ktoré môžu byť pre rozvoj firmy dôležité.

makinoSpoločnosť Makino zorganizovala v tomto týždni vo svojom technologickom centre v Bratislave podujatie pre zákazníkov z celého regiónu strednej Európy. Slovenských a českých zákazníkov privítala v stredu 13. novembra.