Veľtrhy, výstavy, konferencie

obrŠpecializovaná konferencia pre dodávateľov z oblasti automobilového priemyslu v stredoeurópskom regióne CEE Automotive Supply Chain prvýkrát opustila hranice Slovenska. Jej tohtoročnú edíciu hostil po Žiline a Šamoríne český Olomouc.

obr1V strojárstve ide vývoj veľmi rýchlo vpred a je niekedy náročné držať s ním krok. Práce na projektoch sa zrýchľujú a rastie ich komplexnosť. Nové poznatky a skúsenosti sa objavujú napríklad v oblastiach aditívnej výroby, digitalizácie, riadenia vývojových projektov a práce v konštrukcii, technológii a vývoji, kolaboratívnej robotike, rozšírenej realite, nanomateriáloch, kompozitoch alebo karbóne. Prichádzajú aj nové technológie zušľachťovania, spájania a povrchových úprav materiálov, obrábania a zvyšovania produktivity vo výrobe. Vo firmách okrem toho pracovná vyťaženosť sťažuje kľúčovým odborníkom štúdium a orientáciu v nových poznatkoch a trendoch, ktoré môžu byť pre rozvoj firmy dôležité.

makinoSpoločnosť Makino zorganizovala v tomto týždni vo svojom technologickom centre v Bratislave podujatie pre zákazníkov z celého regiónu strednej Európy. Slovenských a českých zákazníkov privítala v stredu 13. novembra.

obr1mMedzinárodná trojdňová konferencia Zváranie, jej 47 ročník, sa uskutočnil v dňoch 6.- 8. novembra na tradičnom mieste v Tatranskej Lomnici.

obr2V polovici októbra zorganizovala spoločnosť TBH Technik, s. r. o., piaty ročník zákazníckych dní. Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo necelých osem desiatok hostí z celého Slovenska.

msvcenaNa „domácich“ strojárskych veľtrhoch v Nitre a Brne oceňuje redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství výrobné spoločnosti, ktoré nielen inovatívnosťou produktov či úspešnou prezentáciou na zahraničných trhoch prispeli k rozvoju slovenského, resp. českého strojárstva.