obr1Akademici a zástupcovia firiem venujúci sa metalurgii a zlievarenstvu sa včera, 10. apríla, zišli v Tatranskej Lomnici na 25. ročníku medzinárodnej konferencie Spolupráca.

DSC 7139Po troch rokoch sa Trenčiansky robotický deň opäť vrátil do väčších priestorov miestneho výstaviska. Podujatie stále rastie, a preto bol výber priestorov Expo Center rozumná voľba.

obr1Prvá tohtoročná edícia agilného združenia odborníkov z oblasti povrchových úprav, známych ako Povrcháři, sa uskutočnila 3. - 4. apríla v moravských Čejkoviciach.

junior1Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a jeho partneri po uplynulých úspešných ročníkoch otvárajú aj počas týchto letných prázdnin Automobilovú JUNIOR Akadémiu (AJA). Spolu so Strojníckou fakultou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave a spoločnosťami Volkswagen Slovakia a Groupe PSA Slovakia pripravujú opäť nové zážitky pre žiakov základných škôl a príležitosť nahliadnuť do sveta automobilov, zoznámiť sa s najnovšími trendami v tomto odvetví. Deti sa budú môcť oboznámiť aj so životom, prácou a štúdiom na technických fakultách STU. Ambíciou Automobilovej JUNIOR Akadémie je aj propagovať a podporiť záujem mladých ľudí o štúdium technických a prírodovedných smerov.

obrAutomobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti významné zmeny. Medzi ne patrí aj potreba znižovania emisií a stým súvisiaci rast významu alternatívnych pohonov, podpora elektromobilov na batérie či elektromobilov na vodíkový pohon. Budúcnosť ovplyvní aj prechod na iné formy a požiadavky súčasnej mladej generácie na mobilitu. Ako dlhodobo zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu SR, na budúcnosť je potrebné sa pripraviť už dnes. Je nevyhnutné o nových trendoch diskutovať s odborníkmi, ale aj vymieňať si skúsenosti a koordinovať spoluprácu v rámci krajín V4, kde je východisková pozícia na približne rovnakej úrovni ako na Slovensku. Aj preto 5. ročník prestížnej medzinárodnej automotive konferencie NEWMATEC 2019 spojí odbornú diskusiu s názormi zástupcov hospodárskych rezortov krajín zoskupenia V4.

obr300Soutěže o nejpřínosnější exponát veletrhu AMPER 2019 se zúčastnilo celkem 25 exponátů z 24 vystavujících firem. O vítězích rozhodla odborná hodnotitelská komise, která zasedala v mezinárodním složení.