euroblechNa tohtoročnom 25. ročníku veľtrhu spracovania plechov EuroBLECH v Hannoveri boli hlavnými témami Priemysel 4.0, tzv. Big Data a digitalizácia. Už aj pre malé a stredné podniky tento vývoj ponúka obrovský potenciál. Tieto nové obchodné prístupy prinášajú výhody z hľadiska efektívnejších a menej zložitých procesov, ako aj zvyšovania produktivity a efektívnosti.

obr1Technologická spoločnosť CEIT a ekonomický týždenník pripravili nový formát konferencie s názvom Smart Industry. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum produktivity a spojí ich do jedného celku.

electronicaElectronica je svetový odborný veľtrh elektronických súčiastok, systémov a aplikácií, ktorý sa uskutoční na Výstavisku Mníchov v dňoch 13. - 16. novembra 2018.

uvodnyVyše tridsať prihlásených firiem so svojimi produktmi, z toho polovica s vysokým zastúpením prvkov platformy Priemysel 4.0 – sa uchádzalo o Zlaté medaily jubilejného 60. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

msv brno1V prvý októbrový deň sa v Brne, na miestnom výstavisku, otvorili brány už 60. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Jubilejný veľtrh, ktorý sa zároveň koná v roku osláv storočnice vzniku Československa, mal za partnerskú krajinu Slovensko.

obr1Slovenský plastikársky klaster (SPK) zorganizoval už po ôsmy krát seminár pod názvom Trendy v plastikárskom priemysle. V tomto roku bolo podujatie rozdelené do dvoch prednáškových dní. Okrem tradičného odborného seminára v prvý deň konferencie bol druhý deň venovaný inováciám v priemysle, vede a výskumu.