Veľtrhy, výstavy, konferencie

titPočas Dňa otvorených dverí Makino v Bratislave predstavila hosťujúca spoločnosť verejnosti nové horizontálne obrábacie centrum a51nx, elektroiskrové obrábanie na EDAF3 a ďalšie Makino obrábacie stroje PS, F a DUO-série na jednom mieste.

 

titTakmer 3 000 návštevníkov, z toho 47 delegácií z 25 krajín sveta, navštívilo firemnú výstavu INTECH 2011 spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen v Ditzingene pri Stuttgarte. Boli medzi nimi aj zástupcovia významných slovenských spoločností, vrátane redakcie mesačníka Strojárstvo/Strojírenství.

titAgentúra NADSME zorganizovala v Žiline konferenciu Malé a stredné podnikanie - základ trvalo udržateľnej ekonomiky. Na túto tému prednášali minister hospodárstva SR Juraj Miškov a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. Na konferencii  sa odovzdávali čestné uznania za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania a zamestnanosti v regióne.

titNovembrový termín sa v enviromentálnych kruhoch už dlhodobo spája s konferenciou Ochrana ovzdušia. Ani v jej aktuálnom ročníku nechýbali prednášky popredných odborníkov z praxe, štátnej správy, a akademickej obce riešiace pretrvávajúce problémy s ochranou a kvalitou ovzdušia. Okrem prednášok bol pripravený aj blok posterov a firemných prezentácií.

 

balon_mRedakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství zorganizovala pre ocenených, a zároveň odvážnych strojárov let balónom. Táto akcia pri príležitosti 15. výročia nášho časopisu sa stretla s príjemným ohlasom všetkých zúčastnených...

 

Ďakujeme za účasť!

titV Žiline sa uskutočnila 5. Slovenská kooperačná burza, medzinárodné kooperačné podujatie pod záštitou MH SR, zamerané na bilaterálne rokovania medzi podnikateľskými subjektmi s cieľom nadviazať nové hospodárske kooperácie. Partnerskou krajinou bola Srbská republika.