Veľtrhy, výstavy, konferencie

Lean1Nové trendy a postupy vo vedení spoločnosti, výrobe a v administratíve priblížila dvojdňová konferencia LEAN SUMMIT CZECHOSLOVAKIA 2021, ktorá sa konala 29. a 30. septembra v Bratislave.

MSV digiZrealizovať Medzinárodný strojársky veľtrh bolo správne rozhodnutie! Jeho priebeh si pochvaľovali ako vystavovatelia, tak aj návštevníci, ktorí napriek pandémii nového koronavírusu nabrali odvahu, a merali cestu do Brna.

MSV CRSvaz průmyslu a dopravy ČR sa v poslednom polroku začal zaoberať ďalším smerovaním českej ekonomiky. „Uvedomili sme si, že práve prebiehajúca vlna pandémie symbolicky ukončila prvú fázu ekonomickej transformácie. Teraz sa musíme dostať do novej pozície,“ hovorí Radek Špicar, viceprezident Zväzu. Túto novú etapu nazvali druhá ekonomická transformácia.

SPCR cenySvaz průmyslu a dopravy ČR aj v tomto roku ocenil na svojom Sneme významných zástupcov českého priemyslu. Po druhý raz udelil aj Cenu za Priemysel 4.0.

SPCRTohtoročný Snem Svaz průmyslu a dopravy ČR počas MSV v Brne poskytol priemyselníkom priestor na odpočet činnosti vlády Andreja Babiša a súčasne umožnil zadefinovať priority v oblasti ekonomiky, podnikania a dopravy pre novú českú vládu.

006uHlavním tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 8. do 12. listopadu 2021 na brněnském výstavišti, bude digitalizace průmyslu. MSV názorně ukáže, jakým způsobem se inovační strategie českého průmyslu mohou naplnit a jak digitalizace výrobních procesů funguje v praxi. Konkrétní příklady budou k vidění v expozicích napříč všemi obory a veletržními halami, ale ucelený pohled na budoucnost průmyslu návštěvníci získají v pavilonu F díky projektu Digitální továrna 2.0, který se zaměří na technologickou transformaci české ekonomiky.