junior1Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a jeho partneri po uplynulých úspešných ročníkoch otvárajú aj počas týchto letných prázdnin Automobilovú JUNIOR Akadémiu (AJA). Spolu so Strojníckou fakultou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave a spoločnosťami Volkswagen Slovakia a Groupe PSA Slovakia pripravujú opäť nové zážitky pre žiakov základných škôl a príležitosť nahliadnuť do sveta automobilov, zoznámiť sa s najnovšími trendami v tomto odvetví. Deti sa budú môcť oboznámiť aj so životom, prácou a štúdiom na technických fakultách STU. Ambíciou Automobilovej JUNIOR Akadémie je aj propagovať a podporiť záujem mladých ľudí o štúdium technických a prírodovedných smerov.

obrAutomobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti významné zmeny. Medzi ne patrí aj potreba znižovania emisií a stým súvisiaci rast významu alternatívnych pohonov, podpora elektromobilov na batérie či elektromobilov na vodíkový pohon. Budúcnosť ovplyvní aj prechod na iné formy a požiadavky súčasnej mladej generácie na mobilitu. Ako dlhodobo zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu SR, na budúcnosť je potrebné sa pripraviť už dnes. Je nevyhnutné o nových trendoch diskutovať s odborníkmi, ale aj vymieňať si skúsenosti a koordinovať spoluprácu v rámci krajín V4, kde je východisková pozícia na približne rovnakej úrovni ako na Slovensku. Aj preto 5. ročník prestížnej medzinárodnej automotive konferencie NEWMATEC 2019 spojí odbornú diskusiu s názormi zástupcov hospodárskych rezortov krajín zoskupenia V4.

obr300Soutěže o nejpřínosnější exponát veletrhu AMPER 2019 se zúčastnilo celkem 25 exponátů z 24 vystavujících firem. O vítězích rozhodla odborná hodnotitelská komise, která zasedala v mezinárodním složení.

beladice1Tvárnenie – špeciálne tvárnenie plechov, v súčasnosti vnímame najmä ako súčasť automobilového a elektrotechnického priemyslu.

obr1V dňoch 19. – 22. marca 2019 prebieha na brnianskom výstavisku už 27. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia AMPER 2019. Ide o najväčší stredoeurópsky B2B veľtrh v týchto oblastiach.

mboMedzinárodný strojársky veľtrh v Brne láka odborných návštevníkov nielen pestrým programom, ale aj výrazne kontraktačným charakterom. Slovenské firmy majú jedinečnú možnosť svoje produkty a technológie nielen prezentovať, ale aj sa zapojiť do dodávateľských sietí. Hoci sa veľtrh koná 7.-11. októbra, v predošlých rokoch boli najatraktívnejšie plochy vypredané už dlhé mesiace vopred, pripomenula v pondelok Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).