teximp3Spoločnosť Teximp, s. r. .o, zorganizovala v dňoch 21. a 22. marca Deň otvorených dverí vo svojom sídle v Beluši. Prvý deň podujatia bol určený pre zákazníkov spoločnosti, druhý deň pre zástupcov škôl. Už v prvý deň sa podujatia sa očakávala účasť okolo stovky hostí z celého Slovenska.

fitsFórum inžinierov a technikov sa konalo 15. marca v Košiciach. Na 150 zástupcov z priemyslu a akademickej obce, ktorí prišli do Košíc z celého Slovenska. Podujatie organizačne zastrešoval ZVTS Slovenska.

Obr 2 Str 300Ve dnech 6. a 7. února letošního roku proběhl v Jihlavě, v krásném sále hotelu Gustav Mahler, již tradiční, v pořadí 51. Aktiv galvanizérů. Jedná se o setkání pracovníků v oboru povrchových úprav s předními odbornými specialisty v této oblasti. Setkání zajišťuje jak po stránce organizační, tak i odborné, organizační výbor České společnosti pro povrchové úpravy (dále jen ČSPÚ). Loňský, jubilejní 50. Aktiv galvanizérů nasadil, podle hodnocení účastníků vysokou laťku kvality, a to jak v odborné části, tak i v části společenské. Přípravný výbor letošního aktivu tak stál před výzvou nepolevit v dosažené kvalitě a připravit pro účastníky jednání opět aktuální a zajímavá témata. Snahy o úsporu lidské práce, všech druhů energií, snížení spotřeby materiálů, zvýšení produktivity práce a snížení zmetkovitosti, se tak promítly do nosného tématu letošního ročníku - "Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií".

obr1Spoločnosť SOVA Digital zorganizovala v dňoch 13. a 14. februára v hoteli Partizán na Táloch prvý ročník konferencie TRENDUSTRY zameranú na jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0.

hannover messe 1Celý svet priemyslu sa jedenkrát do roka stretáva v nemeckom Hannoveri. 200 000 odborných návštevníkov a viac ako 5000 vystavovateľov – to generuje vyše 5,6 milióna obchodných kontaktov počas piatich veľtrhových dní. Ale samotnými číslami sa význam vedúceho svetového veľtrhu popísať nedá.

Obrazok TRENDUSTRY mSúčasné trendy v priemysle prepisujú všetky historické poznatky, ktoré sme v oblasti technického pokroku doteraz poznali. Podniky dnes pri snahe nastaviť sa na smart riešenia robia množstvo manažérskych a procesných rozhodnutí, tie môžu byť vydarené, ale rovnako aj chybné a významne zdržiavajúce a komplikujúce pôsobenie na trhu. Dlhodobejšie tápanie, alebo systém pokus-omyl pri hľadaní správnej cesty, je veľkým rizikom. Preto podniky vyhľadávajú informácie, študujú riešenia, snažia sa diskutovať na tieto témy s kompetentnými na rôznych fórach a postupne sa posúvať k smart verziám svojich podnikov.