obr2V polovici októbra zorganizovala spoločnosť TBH Technik, s. r. o., piaty ročník zákazníckych dní. Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo necelých osem desiatok hostí z celého Slovenska.


Program pre obchodných partnerov bol rozdelený do dvoch častí. Prednáškovú časť tvorilo predstavenie noviniek zo všetkých oblastí, kde TBH Technik pôsobí. Druhá časť sa odohrávala v servisnej hale žilinskej firmy a tvorili ju praktické ukážky na šiestich pracoviskách.

Tohtoročné novinky
Z oblasti mobilnej hydrauliky bol ako jedna z noviniek predstavený známy hydrogenerátor A4VG od spoločnosti Bosch Rexroth v novej sérii 35. Najdôležitejšou technologickou zmenou v čerpadlách je oproti predchádzajúcemu radu zvýšenie maximálneho tlaku až do 530 bar. Spolu s použitím vhodného pojazdového motora, napríklad A6VM, ktorý má zlepšenú účinnosť, je možné zvýšiť trakčnú silu pojazdu strojov ako kompaktné/kĺbové nakladače, manipulátory, vysokozdvižné vozíky, komunálne vozidlá, lesné stroje. Hustota výkonu, vylepšená rotačná skupina, minimalizovaný počet tesniacich rozhraní a možnosti elektronifikácie robia toto čerpadlo plne integrovateľným do pohonov Rexroth s možnosťou softvérového riadenia a napríklad prediktívnej údržby. Séria 35 je tým správnym produktom na dosiahnutie TIER5 a budúcich emisných limitov.
Inteligentný hydraulický agregát CytroBox bol uvedený ako úplná novinka v oblasti priemyselnej hydrauliky. Zariadenie bolo hlavným lákadlom expozície Bosch Rexroth počas MSV v Brne, kde sa uchádzal o zisk Zlatej medaily veľtrhu. Cytrobox prináša oproti klasickým hydraulickým agregátom strednej triedy o 75 percent nižší objem oleja v nádrži, zmenšenie zástavbových rozmerov, nárast účinnosti a online monitorovanie stavu pre efektívnejšiu údržbu. Pri niektorých aplikáciách je možné znížiť spotrebu energie až o 60 percent. Hlučnosť pohonu je menšia ako 75 dB(A).
V lineárnej technike bol ako nový produkt uvedený Smart Press Kit od spoločnosti Bosch Rexroth. Smart Press Kit predstavuje rýchle, efektívne a komplexné riešenie pre ľahké aplikácie spojené s procesmi lisovania a spájania. Spĺňa všetky požiadavky výrobcov strojov a zariadení. Funguje podľa princípu „Plug and Produce“ – pripoj a vyrábaj, pričom je kompatibilný so všetkými osvedčenými komponentmi nemeckého výrobcu. Čas strávený procesom návrhu možno skrátiť až o 95 percent vďaka jednoduchému výberu produktu, jeho konfigurácii, ako aj rýchlemu uvedeniu do prevádzky.
Bezpečnostné ventily od výrobcu Emerson/Aventics patria k novinkám v oblasti pneumatiky. Bezpečnostné ventily sérií SV07/SV09 a AS3-SV sa vyznačujú rýchlosťou odfuku až do 8 600 l/min a vysokou životnosťou, kde certifikovaný počet cyklov zopnutia a vypnutia dosahuje hodnotu až 20 miliónov. Samozrejmosťou je certifikát DGUV pre kategóriu bezpečnosti cat.4 a PLe. „Ventily automaticky a veľmi rýchlo zabezpečia odvzdušnenie pneumatického systému. Vďaka tomu môžeme predchádzať nepríjemným úrazom na pracovisku,“ približuje výhody bezpečnostných ventilov Jozef Tkáčik, riaditeľ spoločnosti TBH Technik.

obr1
Takmer 80 percent všetkých porúch hydraulických zariadení, a s tým súvisiacich príčin výpadkov výroby, je spôsobených nedostatočnou starostlivosťou o hydraulickú kvapalinu. Oddelenie konštrukcie spoločnosti TBH Technik preto prichádza na trh s praktickým zariadením, ktoré pomôže vyriešiť tieto problémy – mobilnou filtračnou jednotkou MFU. MFU umožňuje filtráciu pri dopĺňaní kvapalín do systému, filtráciu používanej náplne aj počas prevádzky zariadenia a prepnutím ventilu prečerpávania kvapalín bez filtrovania.
Poslednou z prezentácii, ktoré mohli návštevníci v prvý deň Zákazníckych dní vidieť, bolo predstavenie nového skúšobného standu pre čerpadlá umiestneného v budove servisu TBH Technik. Jeho uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo v prvej polovici roka 2019 a umožňuje skúšanie všetkých typov regulácií čerpadiel Bosch Rexroth, vrátane tých najmodernejších. V plnom režime umožňuje skúšať čerpadlá do geometrického objemu 250 cm3 a v obmedzenom režime je možné skúšať čerpadlá až s objemom 500 cm3. Skúšky sa môžu vykonávať v ručnom alebo v automatickom režime. Na skúšobnom stande je možné skontrolovať a nastaviť krútiaci moment, prietok, tlak a vyhotoviť skúšobný protokol. Taktiež je možné meranie únikov oleja, diferenčného tlaku a vizuálna kontrola tesnosti axiálych piestových čerpadiel a hydromotorov. Výhody a praktická ukážka činnosti nového skúšobného standu boli následne prezentované pri praktických ukážkach.

Workshop s praktickými ukážkami
Praktické ukážky v priestoroch servisného oddelenia boli rozdelené medzi šesť samostatných pracovísk, pričom každé z nich sa špecializovalo na určitú problematiku. Boli to pracoviská skúšania komponentov mobilnej hydrauliky, skúšania a opráv čerpadiel a hydromotorov, pracovisko skúšania a opráv proporcionálnych ventilov a servoventilov, ako aj pracoviská pneumatických systémov a lineárnej techniky.
Zaujímavé ukážky pripravilo aj oddelenie pre filtračnú techniku, kde bol okrem iného prezentovaný nový rad mobilných filtračných jednotiek (MFU). Prehliadka praktických ukážok v priestoroch servisného oddelenia bola zakončená ukážkami najnovších vysoko energeticky úsporných systémov a riešení od spoločnosti Bosch Rexroth. Návštevníci sa tak mohli zoznámiť so systémami otáčkovo riadených pohonov – Sytronix a ich využitím v kompaktných agregátoch Cytropac a Cytrobox.

TEXT: Michal Múdrý FOTO: TBH Technik