msvcenaNa „domácich“ strojárskych veľtrhoch v Nitre a Brne oceňuje redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství výrobné spoločnosti, ktoré nielen inovatívnosťou produktov či úspešnou prezentáciou na zahraničných trhoch prispeli k rozvoju slovenského, resp. českého strojárstva.


Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství, ktorou vydavateľ Media/ST a časopis oceňuje úspešnú strojársku firmu, mala v Brne jednoznačného favorita.
Bola ním spoločnosť TOS VARNSDORF, s r. o. Pre ocenenie práve tejto firmy rozhodli dva aspekty. Jednak úspešný rok 2018 z hľadiska objemu produkcie a, ako aj pravidelné zavádzanie inovatívnych riešení do produkcie obrábacích centier. Medzi najpredávanejšie patria WHN 13/15 a stroje WRD 130/150/170, ďalej WHR 13 a WRD 13 s výsuvnými šmýkadlami. Úspešne sa rozbehol i predaj obrábacích centier WHT. Stroje sú určené najmä na obrábanie nadrozmerných a ťažkých obrobkov. Až 80 percent produkcie ide na export.
Ale tým NAJ, prečo bola spoločnosť ocenená, je úspešný projekt Strednej priemyselnej školy, ktorá vznikla pri firme. Jej duchovným otcom je Jan Rydl, st., predseda predstavenstva. 1. septembra 2016 zasadlo do dvoch tried 41 študentov a učňov. Prvú úrodu „žali“ v júni tohto roka, keď školu skončilo 13 žiakov. Časť z nich prešla pracovať do materskej firmy, ostatní do okolitých firiem.
Dnes, podľa slov Jana Rydla ml., generálneho riaditeľa spoločnosti, majú záujemcov o štúdium strojárskych oborov, prevyšujúci kapacitu školy. Pod jednu strechu umiestnili priestory nových učební, dielne i zázemie školy, vrátane telocvične a jedálne. Cieľovo má škola potenciál na 200 žiakov.
Doterajšie investície na rekonštrukciu, v prvej etape presahujúce 116 mil. českých korún firma hradila z vlastných zdrojov.

TEXT Ján Minár FOTO Michal Múdrý