ipa1V poradí deviaty ročník tradičného jesenného podujatia pre výrobných manažérov z oblasti priemyslu, sa uskutočnil 15. a 16. októbra v Žiline. Jeho organizátorom je spoločnosť IPA Slovakia.

 

Na 150 účastníkov z Česka a Slovenska diskutovalo k aktuálnym výzvam dneška - trendom v manažmente výroby - robotike, efektívnemu využívaniu nástrojov KATA, líderstvu vo firme, excelentnému budovaniu firmy, praktickým riešeniam pre prax a pod.
Svoje skúsenosti z praktickej realizácie výrobnej praxe odprezentovalo 15 manažérov.

Viac o podujatí v novembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství !

TEXT/FOTO Ján Minár