cirkularVyspelý svet aktuálne čelí mnohým spoločenským výzvam zameraným na zdravšie životné prostredie. Tomuto tlaku je vystavený aj priemysel, ktorý je hlavným spracovateľom prírodných zdrojov, pričom len zlomok z nich využíva opakovane. Recyklácia zdrojov v spojení s inováciami pritom prináša výborné príležitosti pre biznis.


Tradičná, alebo tiež lineárna ekonomika je charakteristická jednosmerným lineárnym procesom zdroj-produkty-odpad. Jej zelenou alternatívou je cirkulárna ekonomika, nazývaná aj obehové hospodárstvo.

Rast HDP nezávisí od rastu spotreby surovín
Cirkulárna ekonomika sa stala jednou z priorít rozvoja Európskej únie. Je však zrejmým trendom celého rozvinutého sveta. Venujú sa jej aj na úrovni štátov OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), o čom účastníkov konferencie Česko ako cirkulárny hotspot počas MSV v Brne informovala Eva Barteková, Slovenka pôsobiaca v bruselskej centrále OECD.

Celý článok si môžete prečítať v novembrovom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý