cenaUž tradičně se na slavnostním večeru pořádaném u příležitosti zahájení MSV udělovaly Zlaté medaile.

 

 

 

 

 

Zlatá medaile MSV 2019 - Oceněné exponáty

Exponát: FreeTurn - multifunkční soustružnický nástroj
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii
Výrobce: CERATIZIT GROUP
Vystavovatel: CERATIZIT Česká republika s.r.o.

Exponát: Citizen Cincom D25-1M8
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
Výrobce: CITIZEN MACHINERY CO.,LTD
Vystavovatel: CNC invest, s.r.o.

Exponát: Asymetrické radiální soudečkové ložisko s kazetovou klecí
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství
Výrobce: ZKL Brno, a.s.
Vystavovatel: ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Exponát: AIRSKIN
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0.
Výrobce: Blue Danube Robotics GmbH
Vystavovatel: ALTEG Bohemia s.r.o.

Exponát: Sportovní elektromobil StudentCar SCX
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v transportu a logistice
Výrobce: StudentCar, VŠB-TUO
Vystavovatel: Fakulta materiálově technologická, VŠB-TUO

Exponát: Digitální dvojče výrobní buňky VIRTUÁLNÍ ZPROVOZNĚNÍ
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0.
Výrobce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Čestné uznání
Exponát: Chytrý zásilkový box tučňák
Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v transportu a logistice
Výrobce: TEXTILECO A.S.
Vystavovatel: TEXTILECO A.S.

Zlatá medaile MSV 2019 za celoživotní dílo
Profesor Jaroslav Kopáček patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru hydrauliky a pneumatiky, kterému věnoval celý svůj profesní život a stále ve svých úctyhodných 88 letech aktivně působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

TEXT Veletrhy Brno FOTO Michal Múdrý