obr1DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky bol názov 22. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Asociácia technických diagnostikov (ATD) SR v spolupráci s TU Košice a Slovenskou spoločnosťou pre údržbu (SSÚ) v Košiciach.


Ani tento ročník neporušil tradíciu predchádzajúcich a na dvojdňovom podujatí sa na začiatku októbra v Dome techniky zišlo na stovku domácich a českých odborníkov z priemyselnej praxe aj akademickej obce.
Viac o podujatí v novembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství!

TEXT/FOTO Ján Minár