00166017 article rwd 1000Schaeffler na Medzinárodnej automobilovej výstave (IAA) ukázal, ako sa pomocou inovatívnej technológie dá formovať udržateľná mobilita. Pre dosiahnutie cieľa 2 °C z Parížskej klimatickej dohody sa musia výrazne znížiť emisie CO2 v sektore mobility. Je to výzva, ktorej čelí aj skupina Schaeffler. S mottom “Making Mobility Sustainable and Autonomous” (“Vytváranie udržateľnej a nezávislej mobility”) sa spoločnosť Schaeffler na IAA 2019 vo Frankfurte zamerala na otázku, ako sa dá udržateľná mobilita utvárať inovatívne.

“Aktuálne zmeny vidíme ako príležitosť, inovatívne formovať udržateľnú mobilitu prostredníctvom našich technológií v oblasti hnacieho ústrojenstva a podvozkov ”, povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG. Svoju prítomnosť na IAA spoločnosť využila na prezentáciu komplexného pohľadu na celkový energetický reťazec mobility, ako aj inovatívnych systémových riešení. Spoločnosť po prvýkrát ukázala vlastné elektromotory Schaeffler v rôznych výkonových triedach, ktoré teraz prechádzajú do veľkosériovej výroby, dedikovanú hybridnú prevodovku, Schaeffler Intelligent Corner Module vybavený 90-stupňovým uhlom natočenia volantu, systém drive-by-wire ako kľúčovú technológiu pre autonómnu jazdu, ako aj Schaeffler Mover ako koncept mobility pre urbánne prostredie.

Perspektíva kompletného energetického reťazca

Spoločnosť Schaeffler, ako dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, sa zameriava na kompletný energetický reťazec a ponúka tak aj v oblasti výroby obnoviteľných zdrojov systémové a produktové riešenia. “Keď chceme byť udržateľní, musíme sledovať kompletný energetický reťazec, pretože pre bilanciu CO2 nehrá žiadnu rolu, kde emisie vznikajú”, hovorí Klaus Rosenfeld. Nepravidelnej disponibilite obnoviteľných energií treba čeliť prostredníctvom technológií zásobníkov elektrickej energie. Tu získavajú stále väčší význam alternatívy ako vodík. Pri prvých aktivitách predbežného vývoja ohľadom komponentov palivových článkov Schaeffler využíva svoje tradičné kľúčové kompetencie v oblasti technológií materiálov, tvárnenia a obrábania povrchov. Spoločnosť profituje predovšetkým zo svojej širokej diverzifikácie v oblastiach priemyslu a automobilového sektora a je tak zapojená v každom bode energetického reťazca, od získavania energie, až po jej použitie vo vozidle.

shafler

Štart veľkosériovej výroby elektromotorov

Veľmi sľubným prístupom na zníženie emisií CO2 je elektrifikácia hnacieho ústrojenstva. Na IAA Schaeffler predstavil, ako sú výrobcovia automobilov sprevádzaní na ceste k elektromobilite prostredníctvom širokého portfólia technológií elektrifikácie. “Naše produkty pokrývajú celé spektrum možností elektrifikácie, od miernej hybridizácie cez plne hybridné vozidlá a plug-in hybridy, až po vysokovýkonné elektromotory, ktoré sú vhodné pre čisto elektrické vozidlá,” vysvetľuje Matthias Zink, člen predstavenstva za oblasť Automotive OEM.

Schaeffler teraz začína s finálnym stupňom vývoja a vlastnou výrobou elektromotorov od 48 do 800 V a s výkonom od 15 do 300 kW. V roku 2021 sa začne s výrobou elektrického motora pre viaceré modely elektromobilov vedúceho európskeho výrobcu automobilov. S ohľadom na hybridizáciu sa do centra pozornosti spoločnosti Schaeffler dostáva dedikovaná hybridná prevodovka (Dedicated Hybrid Transmission, DHT), technológia spájajúca elektrický pohon a prevodovku, takže vzniká uzatvorená konštrukčná a funkčná jednotka.

Schaeffler Mover ako koncept mobility pre urbánne prostredie

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje mobilitu zajtrajška, je postupujúca urbanizácia. Na IAA Schaeffler odprezentoval najnovšiu verziu Schaeffler Movera, vysokoflexibilnej vývojovej platformy pre autonómnu jazdu, pri ktorej sa využíva množstvo nových technológií Schaeffler. Srdcom tohto nového koncepčného vozidla je systém valivého podvozku s technológiou drive-by-wire Space Drive, kľúčovou technológiou pre autonómnu jazdu. V štyroch moduloch Schaeffler Intelligent Corner Modules sú všetky komponenty pohonu a podvozku umiestnené priestorovo úsporne v jednej konštrukčnej jednotke, vďaka čomu je predurčená pre množstvo použití. Len nedávno získal tento koncept Nemeckú cenu mobility od Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry. “Schaeffler neponúka len inovatívne technológie pohonu, ale vyvíja riešenia pre moderné koncepty mobility. Tak sa aktívne podieľame na formovaní udržateľnej mobility pre zajtrajšok,” povedal Klaus Rosenfeld.

 

Text/Foto: Schaeffler Slovakia