obr0EMO Hannover je celosvetové podujatie. Organizátori registrujú viac ako dve tisíc vystavovateľov zo 47 krajín sveta. Medzi nimi sú najväčší hráči zo všetkých technologických odvetví. Zo Slovenska sú aktuálne prihlásené dve firmy: Staton a Trens. Z Českej republiky už prišli takmer tri desiatky prihlášok.


22. ročník EMO sa bude konať od 16. do 21. septembra 2019 v nemeckom Hannoveri. Tento popredný svetový veľtrh obrábania kovov sa bude po dvoch rokoch opäť konať v Nemecku, treťom najväčšom trhu s obrábacími strojmi na svete.
EMO Hannover je skutočne medzinárodná, platforma pre obrábanie kovov. Na rozdiel od iných veľtrhov prichádzajú na EMO Hannover aj odborní návštevníci z celého sveta. V roku 2017 to bola takmer polovica z celkových zhruba 130 000 návštevníkov, ktorí pricestovali do nemeckého Hannoveru zo 160 rôznych krajín sveta. Zo strany vystavovateľov to vtedy bolo 64 percent.
„EMO Hannover je nepochybne inovačnou platformou pre stroje, riešenia a služby v odvetví kovoobrábania,“ uviedol Christoph Miller, riaditeľ odboru veľtrhov u VDW (Zväz nemeckých výrobcov obrábacích strojov) – usporiadateľa EMO. Podľa vlastných tvrdení vystavovateľov, až 72 percent z nich prinieslo v roku 2017 do Hannoveru špeciálne, pre EMO vyvinuté novinky. To neexistuje na žiadnom inom veľtrhu, tvrdí Miller.

Smart technológie pre inteligentnú fabriku
Pod mottom Smart technologies driving tomorrow’s production predstavuje EMO Hannover jednu z najväčších výziev pre priemysel.
„Pre inteligentnú fabriku je rozhodujúce precízne sieťové prepojenie medzi človekom, zariadeniami a obchodnými procesmi, v rámci celého výrobného reťazca,“ popisuje Ch. Miller. Sieťové prepojenia sa podľa jeho slov v priemysle realizujú výrazne rýchlejšie, pretože má k dispozícii veľmi výkonné procesory, ktoré sú kľúčom k spracovaniu veľkého množstva dát. Podľa odhadov medzinárodného inštitútu pre prieskum trhu Data Corporation, by mohlo byť do roka 2020 spolu v hospodárskom a privátnom sektore celosvetovo sieťovo prepojených 30 miliárd koncových zariadení.
Inteligentné technológie sú kľúčom k vyššej produktivite, lepšej kvalite a flexibilite. To sú klasické ciele, okolo ktorých sa točí celý nový vývoj a ďalší rozvoj vo výrobnej technike. Digitalizácia a inteligentné sieťové prepojenia vo fabrike navyše umožňujú nové funkcie, akými sú monitorovanie procesov alebo prediktívna údržba, ktoré idú s učiacimi sa strojmi na báze inteligentných údajov a dátovej analýzy ešte o ďalší krok vpred. Vytvárajú základ pre nové obchodné modely, napr. pre platformovú ekonomiku, aby zákazníci a predávajúci mohli dosiahnuť ďalší stupeň efektívnosti.
Takmer každý vystavovateľ na veľtrhu EMO sa principiálne zaoberá novými kreatívnymi riešeniami. Nové koncepty Priemyslu 4.0 vznikajú vo všetkých oblastiach - pri strojoch, komponentoch, riadiacich a meracích systémoch a pri materiálových tokoch.

obr1
Christoph Miller

 

umati – spoločný jazyk pre Priemysel 4.0
Na EMO Hannover 2019 bude predstavený v celej svojej funkčnosti štandard rozhrania pre obrábacie stroje na báze OPC UA (OPC Unified Architecture – komunikačný protokol stroj-stroj). Tento zabezpečuje neutrálne otvorené prepojenie strojov na nadradenejšie IT systémy. Je to predpoklad pre úspešnosť Priemyslu 4.0. Až potom môže prebiehať transfer dátových údajov zo strojov rozličných výrobcov s rozdielnymi štruktúrami riadenia do ERP a MES systémov alebo do cloudu. Tam budú ďalej spracúvané, resp. vyhodnocované, a vytvoria tým základ pre nové služby a funkcie.
Táto konektivita je kľúčom ku všetkým pridaným hodnotám a novým obchodným modelom, ktoré si hospodárstvo od Priemyslu 4.0 sľubuje. Predovšetkým malé a stredné firmy potrebujú mať možnosť jednoducho pripojiť svoje stroje, aby mohli byť účastné na nových vývojoch v prostredí internetu vecí a napriek tomu sa mohli kontinuálne koncentrovať na aktuálnu podstatu svojho podnikania.
Preto pred viac ako rokom, VDW spoločne s ôsmimi významnými nemeckými výrobcami obrábacích strojov a všetkými dôležitými producentmi riadiacich jednotiek vyvinul rozhranie umati (universal machine tool interface). Do dnes bolo definovaných vyše 20 možností použitia, napríklad rýchly prehľad o výrobe, stav postupu v programe práce a status stavu strojov, zvládanie výrobnej zákazky, vypracovanie štatistík chybovosti alebo stav prevádzky v určitom časovom rozpätí. Popisuje ich vyše sto relevantných parametrov, napr. Stroj beží: áno/nie. Koncom roka 2018 bola pri OPC UA zriadená skupina Joint working group. Odvtedy sa môže celá medzinárodná obec obrábacích strojov spolupodieľať na revízii a spracovaní štandardov.
Cieľom je spoločne s veľkým počtom partnerov predstaviť na EMO Hannover 2019 ucelenú kompletnú implementáciu špecifikácie – v rozsahu, v akom bude dovtedy k dispozícii.„VDW vychádza z toho, že budú ponúknuté už aj prvé produkty, v ktorých budú priamo do riadenia integrované podľa špecifikácie predkonfigurované OPC-UA- servery,“ vysvetľuje Miller.

Všetky témy o budúcnosti priemyselnej výroby
EMO Hannover 2019 zastrešuje všetky výzvy pre výrobu, od techniky strojov, cez IT riešenia, až po zmeny v pracovnom svete. Ukazuje, o koľko budú stroje nasledujúcej generácie produktívnejšie, efektívnejšie a flexibilnejšie. Mnohými rámcovými podujatiami prezentuje ako sa sieťové prepojenia vo výrobe stále viac rozširujú do všetkých odvetví. Zmení sa spracúvanie objednávok, príprava výroby a plánovanie, samotná výroba a logistika. Vzniknú nové funkcie a služby. A nakoniec musia ľudia v priemysle získať na všetky tieto úlohy kvalifikáciu.„Ku každej z tém má EMO Hannover 2019 čo ponúknuť. Mnohými rámcovými podujatiami dopĺňajú organizátori veľtrhu EMO ponuku vystavovateľov. Tým sa EMO stane Mekkou pre výrobnú techniku na medzinárodnej úrovni a určí smer vývoja na ďalšie roky,“ hovorí Christoph Miller na záver.

TEXT/FOTO Michal Múdrý FOTO EMO Hannover