obr1Více než 3000 společností z oboru plastů a kaučuku představí produkty  a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek.


K Düsseldorf – tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu sejdou vystavovatelé a odborní návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví. Žádný jiný plastikářský veletrh na světě se jeho významu, byť jen trochu přibližuje.

K 2019 – přední světový veletrh
Veletrh K 2019 se koná od 16. do 23. října a je již od uzávěrky přihlášek vyprodaný. Přihlášeno je více než 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí. Obzvláště silně zastoupení jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemí a Turecka, a z mimoevropských států především z USA. Veletrh K zároveň zřetelně zrcadlí změny na světovém trhu: počet vystavovatelů z Asie se již několik let pohybuje na konstantně vysoké úrovni, stejně tak i obsazené výstavní plochy. Silnými prezentacemi zapůsobí především Čína, Tchaj-wan, Indie, Japonsko a Jižní Korea. Různorodost a mezinárodnost přítomných společností je zárukou, že budou představena všechna velká témata oboru, především efektivní nakládání s energiemi, zdroji a materiály, stejně jako speciální segmenty.
Veletrh K 2019 obsadí celé výstaviště v Düsseldorfu s čistou výstavní plochou přibližně 175.000 m2. Jednotlivé oblasti nabídky jsou rozloženy do 18 veletržních hal.

obr2
Na veletrhu K 2019 se představí celý řetězec tvorby hodnot v jedinečné šířce a hloubce. Rozhodující roli zde hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli a je navíc vysoce inovativní. Gumová ulice v hale 6 je neodmyslitelnou součástí veletrhu K Düsseldorf a současně návštěvnickým magnetem.
Veletrh K je barometrem výkonnosti celého oboru a současně globálním tržištěm inovací. Sjíždějí se na něj experti z celého světa plastů a kaučuku, aby demonstrovali výkonnost svého oboru a představili profesionálům z výroby vozidel i obalů, elektrotechniky, elektroniky a komunikace, stavebnictví, zdravotnické techniky i leteckého a kosmického průmyslu aktuální i budoucí možnosti použití umělých hmot a kaučuku.
Veletrh K 2019 nepodtrhuje svou výsadní pozici pouze velkým zájmem globálního průmyslu, nýbrž tematizuje i letos aktuální stěžejní otázky této doby a zejména svého oboru.
Od proměny klimatu až po digitalizaci – lidstvo stojí před globálními výzvami, které mají svůj původ v působení člověka. Všichni sdílíme zodpovědnost utvářet tento vývoj pomocí trvale udržitelných, perspektivních řešení tak, aby naše planeta zůstala prostorem k životu i pro následující generace. Mezinárodní obor plastů a kaučuku, který se v říjnu sejde na výstavišti v Düsseldorfu na veletrhu K 2019, se hlásí k této zodpovědnosti a chce přispět k řešení nadcházejících úkolů.

Vysoce výkonné polymery
Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak inteligentní, vysoce výkonné materiály, které se příkladně dají uzpůsobit dané aplikaci, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu poskytují cenný příspěvek určující směr vývoje. Již dnes přesvědčují uživatele z téměř všech oblastí použití – jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie či při redukci emise škodlivin v silniční dopravě. Plasty a kaučuk dělají mnohé moderní aplikace teprve možnými.

Čelit výzvám
Polymerní materiály staví nás samotné před velké výzvy, například co se týče jejich likvidace nebo nakládání s nimi po jejich použití. Plasty a kaučuk jsou cennými látkami, které je nutno vyrábět trvale udržitelným způsobem a které by měly být ideálně kompletně znovu použitelné pro výrobu kvalitních produktů. K tomu je ale nutno je navrhnout tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. U všech těchto bodů přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro nové plastové výrobky. Co všechno je možné a na čem obor pracuje v kooperaci s nejrůznějšími institucemi, to ukáže právě veletrh K 2019.

obr3

Ústřední témata veletrhu K 2019
Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali určitá témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj trhu globální branže polymerů, a definovali na jejich základě čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

• Plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku: sem spadají např. tématické komplexy Hospodaření s vodou, Obnovitelné energie a Alternativní suroviny.

Digitalizace / Plastikářský průmysl 4.0: sem patří aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot.

Systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu: pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory Nové materiály a aditivní výroba, Lehké konstrukce, Mobilita (e-mobilita) a Bioplasty.

Noví pracovníci pro obor: Zvláštní pozornost bude kromě toho na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání. Ústřední témata veletrhu budou zpracována zúčastněnými vysokými školami, instituty, svazy a podporujícími organizacemi a prezentována i diskutována při diskusních setkáních, přednáškách a na vybraných exponátech.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a napínavá povolání s velkou budoucností, to si mnozí mladí lidé často ani neuvědomují. Přiblížit tato povolání mladým lidem, to je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Pomocí těchto aktivit, které sahají od výstav přes moderované diskuse až po praktické pokusy, chtějí pořadatelé získat mladé lidi pro tento obor. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV, Svaz průmyslu zpracovávajícího umělé hmoty) spolu s dalším svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.

obr4

Špičkové hodnocení odborných návštěvníků
Veletrh K je povinným termínem v kalendáři celého oboru. To se neodráží pouze v počtu vystavovatelů a kvalitě nabídky, nýbrž je působivě dokumentováno počty návštěvníků a jejich veskrze vynikající odbornou úrovní. V říjnu roku 2016 přicestovalo do Düsseldorfu 232 053 odborných návštěvníků ze 161 zemí, a 71 procent všech návštěvníků se na veletrh K dostavilo ze zahraničí. Nejsilnějšími účastmi se zapojily Itálie, Nizozemí, Indie, Turecko, Francie, Belgie, USA, Čína, Španělsko a Polsko. Hodnocení, které experti po návštěvě vyslovili, bylo jednoznačné: 97 procent z nich chválilo širokou paletu výsledků technického vývoje a perspektivních řešení. Zejména vysoký počet inovací a přítomnost všech lídrů trhu hodnotili návštěvníci nejlepšími známkami. A to platí nejen pro výrobce plastových a pryžových výrobků. Veletrh K navštěvují pravidelně i koncoví odběratelé z průmyslu, aby se nechali inspirovat pro své obory a produkty.

TEXT ALFAcon FOTO Messe Dusseldorf