obr1mUž viac ako desaťročie pozýva spoločnosť SolidVision užívateľov systémov SolidWorks a SolidCAM na výročné konferencie, kde sú im predstavené najnovšie informácie o týchto softvérových produktoch, o ich plánovaých vylepšeniach a predovšetkým užívateľských skúsenostiach.

 

 

obr2m obr3m obr4m


Reportáž z podujatia vám prinesieme v najbližšom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.