msv uvod 1Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre (spoločne s veľtrhom ELOSYS) sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav.


Za 26 rokov sa vyprofiloval ako všeobecný strojársky veľtrh. Okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Preto sú jeho súčasťou aj tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná a manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov slovenských technických univerzít. Tento rok sa opäť súbežne s MSV konal aj medzinárodný veľtrh ELO SYS, prinášajúci návštevníkom novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia, elektromobility a informačných a komunikačných technológií.

Inovácie v teórii a praxi
Stále platí, že veľtrhy sú výkladnou skriňou domáceho priemyslu. Do Nitry prišlo vyše 400 vystavovateľov v podobnom zložení ako vlani. Podujatie má svojich vystavovateľov; predstavujú novinky, inovujú a ponúkajú riešenia. Sú to skôr menšie firmy. Mám dojem, že o inováciách sa viac hovorilo, ako videlo… Firmy z oblasti trieskového obrábania ponúkajúce CNC stroje, náradie a nástroje tento rok obmedzili ponuku, resp. časť z nich neprišla vôbec, alebo sa predstavila len formou informačných banerov.
V sprievodnom programe dominovalo Inovačné fórum z dielne Zväzu strojárskeho priemyslu a Asociácie priemyselných zväzov, prednášky o inováciách na Biznis fóre či podujatí SARIO.
Stále však platí, že posunúť inovácie z virtuálnej reality či verbálneho utvrdzovania sa o jeho potrebe, do reálneho produktu je ešte ďaleko. Priemyselníci nastavili smer, definovali etapy a formy realizácie, prišli s výzvou vláde.
Takže na rovinu – ani tento rok nepriniesol prevratné zmeny. A aj keď Inovačný čin roka, MSV, Najlepší strojársky výrobok ocenený ZSP majú výborných a naozaj inovačných víťazov – je ich málo a ešte menej sa ich odbornej verejnosti prezentuje.
Duálne vzdelávanie sa dostalo aj na MSV. ZSP a APZ spolu s partnermi predstavili informačný stánok, uskutočnila sa aj prednáška. Ale edukačne viac zapôsobilo podujatie „Školský deň na MSV“ určený pre stredoškolských študentov a žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Symbolické vstupné jedno euro prispelo k vyššej návštevnosti možno budúcich strojárov…
Technické univerzity tradične prichádzajú a predstavujú novinky, z nich však viac rokov dominujú autíčka… česť dvom oceneným výnimkám.

msv uvod 2

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) realizovala kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve – Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá už 13 rokov patrí k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.
Súčasťou odborného sprievodného programu bola i konferencia Electron organizovaná spoločnosťou Elektro Management v spolupráci s Technickou inšpekciou v Nitre. Súťaž mali aj Mladí elektrotechnici.

TEXTJán Minár FOTO Michal Múdrý