hxg1Spoločnosť Hexagon vás srdečne pozýva na konferenciu HxGN LOCAL ČESKO A SLOVENSKO 2019, ktorá sa koná v dňoch 19. - 20. júna 2019 v zámockom hoteli Valeč v srdci Českomoravskej vrchoviny. Tohtoročný ročník je úspešným pokračovaním medziodborovej konferencie technologického koncernu Hexagon, ktorú usporadúvajú divízie Manufacturing Intelligence, Safety & Infrastructure, PPM a tento rok aj novo vzniknutá divízia Geospatial.


V rámci divízie Manufacturing Intelligence, popredného svetového výrobcu a dodávateľa meracích a výrobných riešení, zaznie v rámci štyroch prednáškových blokov celkom 14 príspevkov, ktoré budú sledovať nové trendy a technológie v oblasti priemyselnej metrológie.
Na programe sú prednášky týkajúce sa robotizovaných meracích systémov, systémov pre veľkoobjemové meranie Leica, meracích ramien Absolute Arm alebo skenerov s bielym svetlom Aicon. Tieto technológie návštevníci uvidia priamo na mieste, kde s nimi budú prebiehať praktické ukážky fungovania. Na konferencii bude tiež predstavená novinka Leica Absolute Tracker ATS600, prvý systém na svete pre priame skenovanie.
Ďalšími témami budú okrem technológií aj samotné dáta a efektívne nakladanie s nimi, prípadové štúdie o fungovaní automatickej výrobnej linky a slot venovaný popredajnej podpore a kľúčovým aktivitám, na ktoré v súčasnosti Hexagon kladie dôraz. Návštevníci budú ďalej oboznámení so softvérom VISI, ktorý uľahčuje prácu s nameranými dátami, a umožňuje ich spätné využitie v konštrukcii a výrobe. Ďalej nahliadnu do sveta virtuálnych simulácií využívajúce softvérové riešenia MSC.Software.
Pokračovanie bude mať aj úspešný seminár PC-DMIS, ktorý je určený najmä používateľom tohto svetovo najrozšírenejšieho metrologického softvéru.

hxg2

PROGRAM
STREDA 19. JÚNA 2019
09:00 Registrácia účastníkov
10:00 Zahájenie konferencie, dopoludňajší blok
14:00 Leica Absolute Trackery, systémy pre veľkoobjemové meranie (HxGN MI)
14:45 Robotizované meracie systémy, významná súčasť výrobného prostredia (HxGN MI)
15:15 Ako môže skenovanie pomôcť? (HxGN MI)
15:55 Best case studies - prepojenie súradnicových meracích systémov s výrobou (HxGN MI)
16:30 Online monitoring stroja a namerané dáta (HxGN MI)
16:50 Novinky v popredajné podpore (HxGN MI)
17:10 Obrobkové sondy, nástrojovej sondy a SW meranie v obrábacom stroji (m&h Inprocess Messtechnik GmbH)

ŠTVRTOK 20. JÚNA 2019
10:00 Smart factory v praxi - od konštrukcie cez výrobu až po meraní (NEXNET a.s.)
10:15 MSC.Software – simulácia a ich uplatnenie v praxi (MSC.Software s.r.o.)
10:30 Privítanie a úvodné slovo na seminári PC-DMIS (HxGN MI)
10:35 Slovo SW Developera PC-DMIS (HxGN MI)
10:50 Novinky a zaujímavosti zo sveta PC-DMIS (HxGN MI)
11:20 Aplikácia PC-DMIS Protect, efektívna kontrola nad meracím programom (HxGN MI)
13:00 Záver konferencie

Termín konferencie: 19. - 20. júna 2019
Miesto konania: Hotel Valeč u Hrotovic (CZ)

Na konferencii je nutné sa vopred zaregistrovať. Viac informácií, kompletný program a registračný formulár nájdete na webových stránkach udalosti www.hxgnlocal.com.

TEXT/FOTO Jana Tvarohová