obr1Akademici a zástupcovia firiem venujúci sa metalurgii a zlievarenstvu sa včera, 10. apríla, zišli v Tatranskej Lomnici na 25. ročníku medzinárodnej konferencie Spolupráca.


Jubilejné podujatie sa koná od 10. do 12. apríla. Účastníkmi sú akademici troch krajín- Poľska, Česka a Slovenska, celkom 13. univerzít a viac ako desiatka zástupcov výrobnej sféry. Rozsah diskutovaných tém je široký- od zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania, problematiky opravy odliatkov až po ochranu životného prostredia.
Garantom a organizátorom podujatia je Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, jej vedúca, prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Participujú ostravská Katedra metalurgie a zlievarenstva, VŠB, poľská Wydzial Odlewnictwa, Akademii Krakow a Slovenská zváračská spoločnosť.
Viac v májovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Ján Minár