obr1Prvá tohtoročná edícia agilného združenia odborníkov z oblasti povrchových úprav, známych ako Povrcháři, sa uskutočnila 3. - 4. apríla v moravských Čejkoviciach.


Hlavnou témou dvojdňového seminára boli technológie čistenia a predúprav povrchov. Viac ako stovka technológov si vymieňala informácie v oficiálnom programe, pozostávajúcom z dvadsiatky prezentácií a prípadových štúdií z výrobnej praxe.
Zámok Čejkovice je tradičným miestom zrazov povrchárov, ktoré organizačne zastrešujú doc. Viktor Keibich a Dr. Jan Kudláček. O podujatie, ktorého je mediálnym partnerom časopis Strojárstvo/Strojírenství, si môžete prečítať viac v májovom vydaní časopisu!

TEXT/FOTO Ján Minár