beladice1Tvárnenie – špeciálne tvárnenie plechov, v súčasnosti vnímame najmä ako súčasť automobilového a elektrotechnického priemyslu.


Tejto špecifickej technológii obrábania sa venuje pomerne značná skupina strojárskych firiem v našom prostredí, a to nielen dodávateľov pre automotive a elektrotechnických finalistov.
V prostredí romantického park hotela Tartuf v Beladiciach sa začiatkom marca uskutočnila technologická konferencia zameraná na predstavenie nových trendov v oblasti efektívnej výroby plechových dielcov zo zvitkov. Podujatie zorganizovala brnianska spoločnosť Exinco, v zastúpení jej partner Josef Chromý.
Štyria talianski a jeden turecký producent tvárniacich strojov svojimi prezentáciami pokryli celé spektrum problematiky lisovania, vrátane periférií.

Celý článok nájdete v aprílovom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Ján Minár