mboMedzinárodný strojársky veľtrh v Brne láka odborných návštevníkov nielen pestrým programom, ale aj výrazne kontraktačným charakterom. Slovenské firmy majú jedinečnú možnosť svoje produkty a technológie nielen prezentovať, ale aj sa zapojiť do dodávateľských sietí. Hoci sa veľtrh koná 7.-11. októbra, v predošlých rokoch boli najatraktívnejšie plochy vypredané už dlhé mesiace vopred, pripomenula v pondelok Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).


Zásluhou spolupráce s Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO pritom na veľtrhu dostávajú priestor aj stredné a malé slovenské podniky z najmenej rozvinutých okresov SR či perspektívne start-upy.
V tomto roku dostane priestor približne 20 vystavovateľov. "Keďže je počet vystavovateľských miest v rámci národného projektu limitovaný, o poradí uchádzačov rozhoduje dátum a čas registrácie, pričom uprednostnení budú uchádzači, ktorí sa v rámci predmetného projektu ešte nezúčastnili žiadneho veľtrhu, respektíve výstavy, a uchádzači, ktorých sídlo sa nachádza v najmenej rozvinutých okresoch SR podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov," upozornil generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.
Kontraktačný charakter veľtrhu podporuje viacero podujatí. Jedným z nich je napríklad tradičná dvojdňová kooperačná platforma Kontakt – Kontrakt, ktorú organizuje SARIO v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou Brno. "Minulý rok mali slovenské firmy vďaka podujatiu možnosť rokovať s potenciálnymi obchodnými partnermi z viac ako 15 krajín. Počas veľtrhu prebehlo vyše 600 B2B rozhovorov medzi slovenskými vystavovateľmi a ich protistranou," dodal Šimončič.
Veľtrh, ktorý sa koná každoročne v prvej polovici októbra, patrí k najväčším v strednej Európe. Minulý rok sa konal už jeho 60. ročník a pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa bola Slovenská republika hlavnou partnerskou krajinou. Predstavilo sa 1651 vystavujúcich firiem z 32 krajín, z toho vyše 80 zo Slovenska.

Zdroj: TASR