moulding300Výrobci nástrojů, modelů a forem i jejich zákazníci a dodavatelé technologií z Německa, Evropy a celého světa mají na jaře 2019 povinný termín ve Stuttgartu: celé odvětví se od 21. do 24. května setkává na Moulding Expo – mezinárodním odborném veletrhu výroby nástrojů, modelů a forem. V nejsilnějším průmyslovém regionu Evropy je letos očekáváno kolem 700 vystavovatelů. Již nyní vzrostl podíl mezinárodních vystavovatelů ve srovnání s předchozím rokem o pět procentních bodů na novou nejvyšší hodnotu 36 procent. Většina mezinárodních vystavovatelů pochází z Portugalska, Itálie a Turecka.

 

Veletrh pro výměnu názorů s kolegy z celého světa
Veletrh – vzniklý ve spolupráci se čtyřmi německými partnerskými svazy BVMF, VDMA, VDW a VDWF – je určen odvětvím sobě samému. „Veletrh Moulding Expo se s postupem času vyvinul do jedné z nejdůležitějších hospodářských platforem výrobců nástrojů, modelů a forem a jejich dodavatelů,“ říká Ulrich Kromer von Baerle, mluvčí vedení společnosti Landesmesse Stuttgart GmbH. „Moulding Expo je tržištěm vzájemné výměny názorů aktérů v rámci odvětví.“ Za mezinárodní úspěch odborného veletrhu je odpovědná zejména šíře a kvalita vystavovatelů Moulding Expo. Sotva který veletrh nabízí srovnatelně vysoký podíl výrobců nástrojů, modelů a forem.
„Tak úspěšný veletrh jako Moulding Expo svádí dohromady ty správné lidi, aby společně hovořili, společně přemýšleli a nakonec společně vytvářeli nové produkty, myšlenky nebo projekty.“ Přidaná hodnota této odvětvové události je díky obsáhlému rámcovému programu s přednáškami, pódiovými diskusemi, zvláštními výstavami a renomovanými paralelními akcemi, jako např. přehlídkou odvětví automotive společnosti UKi Media & Events Ltd., velmi vysoká. Díky poloze výstaviště přímo na mezinárodním letišti Stuttgart a dálnici A8 je návštěva veletrhu velmi efektivní.
I proto již není Moulding Expo ani v zahraničí nějakým tajným tipem. „Pro slovinské výrobce nástrojů je tento veletrh nejdůležitější akcí v oboru. Především pro odvětví vstřikovacích strojů v Evropě je povinným termínem,“ říká dr. Aleš Hančič z Celje. Je jednatelem organizace Tecos, vývojového centra pro slovinskou výrobu nástrojů a forem. Tecos zastupuje 65 firem neboli 35 procent všech podniků v odvětví. Ve Stuttgartu jsou samozřejmě přítomni jako vystavovatelé i slovinští podnikatelé, a to na společném stánku Spirit Slovenia se sedmi zúčastněnými firmami. „Kdo nevystavuje, přijde na veletrh jako návštěvník,“ říká Hančič.
Slovinci hledají nové zákazníky nebo partnery pro dlouhodobou spolupráci. „Podniky v Evropě rostou společně. Někteří němečtí výrobci nástrojů nechávají vyrábět obrobky ve Slovinsku, často i celé formy.“ Výrobci forem začali být v posledních letech komunikativnější. „Více spolu mluvíme, i přes národní hranice. Proto je Moulding Expo perfektním místem.“ Hančič je přesvědčen: „Pouze pokud si evropští výrobci nástrojů vyměňují zkušenosti z výrobních postupů, zavádění nových technologií či z trhu, daří se jim uspět proti zemím s levnějšími mzdami.“

Bez výkonných nástrojů není úspěšného hospodářství
Bob Williamson, prezident světového svazu výrobců nástrojů ISTMA, podtrhuje důležitost veletrhu Moulding Expo jako místa pro mezinárodní setkávání: „Ve Stuttgartu se nesetkávají jen němečtí výrobci nástrojů, modelů a forem, nýbrž podnikatelé z celého světa. Kdo chce být v odvětví úspěšný, musí komunikovat – a to i s možnými konkurenty na trhu.“

Veletrhy jako Moulding Expo demonstrují odvětví význam výroby nástrojů, modelů a forem. „Bez našeho odvětví není žádné výroby! Prostě nic. Více než 60 procent možné nákladové efektivity, ať se jedná o jakýkoli výrobek, přímo závisí na volbě správných nástrojů a forem pro výrobní proces,“ říká jihoafrický strojní inženýr a podnikatel. Výkonné nástroje jsou životně důležité pro efektivní průmyslovou výrobu v každé ekonomice. „Jako mezinárodní tržiště je Moulding Expo přesně tou správnou platformou, kde se mohou informovat kupující či výrobci nástrojů resp. modelů.“

TEXT/FOTO Messe Stuttgart