obr1Už na konci júna sa na výstavisku v Düsseldorfe po štyroch rokoch opäť uskutoční kvarteto výstav z odboru zlievarenstva a metalurgie GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST. Organizátor veľtrhov, veľtrhová správa Messe Düsseldorf, pri tejto príležitosti organizuje po celom svete sériu tlačových konferencií informujúcich o stave príprav veľtrhov. Redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství sa ako jediná zo Slovenska zúčastnila takéhoto podujatia vo Švajčiarsku.


Viac ako dvetisíc vystavovateľov sa pripravuje prezentovať v dňoch 25. - 29. júna svoje produkty a technológie pre zlievarne, výrobu odliatkov, metalurgiu a termoprocesnú techniku. „Z tohto počtu je 69 percent vystavovateľov z Európy. Z mimoeurópskych krajín majú najväčšie zastúpenie spoločnosti z Číny, USA a Indie,“ upresnil na úvod Gerrit Nawracala z Messe Düsseldorf. Na všetky štyri veľtrhy sa prihlásilo dovedna päť spoločností zo Slovenska a 14 z Českej republiky.

obr2

Trendy veľtrhov
Prierezovými témami všetkých štyroch veľtrhov budú aditívna výroba, ľahké materiály pre automobilový priemysel a Industry 4.0. Aditívna výroba je podľa organizátorov témou budúcnosti vo výrobnej technike, pričom najväčšie uplatnenie nájde v leteckom, automobilovom a medicínskom priemysle. Práve preto bude na ňu kladený špeciálny dôraz. Ďalšou dôležitou témou v odvetví zlievarenstva a metalurgie je použitie ľahkých materiálov, ako sú hliník a horčík, v automobilovom priemysle. Trend nástupu týchto materiálov je zrejmý už niekoľko rokov, čoraz viac sa však dostávajú do popredia v súvislosti s hybridnými automobilmi a elektromobilitou. V rámci témy Industry 4.0 bude venovaný zvláštny priestor tzv. Big Data – trendom je získavanie veľkého množstva dát, pričom omnoho dôležitejšie je ich následné spracovanie – analýza dát.

Viac informácií o veľtrhoch prinesieme v marcovom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT Michal Múdrý FOTO Messe Düsseldorf