hexagon2Spoločnosť Hexagon Manufacturing Intelligence, popredný svetový výrobca a dodávateľ meracích a výrobných riešení, v utorok 12. februára v rámci svojej slovenskej pobočky slávnostne otvorila nové priestory. Červenú stuhu prestrihli viceprezident pre región CEE Marco Pelissero spoločne s Jaroslavom Veselým, generálnym riaditeľom pre Českú a Slovenskú republiku.


V rámci bratislavských priestorov vzniklo i niekoľko moderných špecializovaných centier, ktoré budú slúžiť ako podpora pre ďalší vývoj a zdokonaľovanie nových i existujúcich technológií v oblasti metrológie.
Prvým z nich je Centrum UHA merania pre vytváranie špeciálnych meracích programov a pre úlohy vysoko presného merania dielov na súradnicových strojoch Leitz. Ďalej Centrum automatizácie a robotizácie, v ktorom budú prezentované živé ukážky demosystémov automatizovaných buniek a nakoniec Centrum retrofitov, kde bude prebiehať modernizácia a upgrady stacionárnych súradnicových meracích prístrojov.
Tieto technologické centrá budú zároveň fungovať aj ako školiace priestory pre zákazníkov z Českej a Slovenskej republiky, a taktiež pre ostatné pobočky Hexagonu z celého regiónu strednej a východnej Európy.

TEXT/FOTO Hexagon