titAgentúra NADSME zorganizovala v Žiline konferenciu Malé a stredné podnikanie - základ trvalo udržateľnej ekonomiky. Na túto tému prednášali minister hospodárstva SR Juraj Miškov a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. Na konferencii  sa odovzdávali čestné uznania za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania a zamestnanosti v regióne.